Z Krakowem związany jest od 1976 roku kontynuując naukę gry na fortepianie w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w klasie mgr Anny Preisner. W 1980 r. kończy naukę w PLM otrzymując dyplom z wyróżnieniem i równocześnie zostaje przyjęty do Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie pod kierunkiem prof. Jana Hoffmana doskonali swój warsztat i rozwój pianistyczny. Tytuł mgr Sztuki i dyplom z wyróżnieniem otrzymuje w 1986 r., w tym samym czasie otrzymał również Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Krakowa. Brał udział w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursach Pianistycznych, nagrywał dla Polskiego Radia. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zrządzanie Kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie prowadzi klasę fortepianu w Państwowej Ogólnokształcącej  Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina, jak również  w Szkole Muzycznej  I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie.