Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula (dyplom z wyróżnieniem), u którego obecnie kontynuuje naukę w ramach studiów doktoranckich. W 2014 roku pianista rozwijał swoje umiejętności w klasie fortepianu prof. Konstanze Eickhorst w trakcie studiów w Musikhochschule w Lubece. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich u m. in. Paula Badury-Skody, Dmitri Bashkirova, Aquilesa delle Vigne, Diny Yoffe, Anny Malikovej, Elzy Kolodin, czy Evgeni Koroliova. Jest laureatem i finalistą międzynarodowych konkursów pianistycznych. Wśród nagród znajdują się II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Koncertów im. J. Bistritzky’ego w Izraelu, I miejsce na Międzynarodowym konkursie im. Tadeusza Żmudzińskiego w Krakowie, czy I miejsce na uczelnianym konkursie „Gram z orkiestrą”. Prowadzi aktywną działalność koncertową występując jako solista i kameralista m. in. w trakcie Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie, Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym Królewskiego Miasta Krakowa, a także w Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Częstochowskiej, czy Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2015 roku został zatrudniony jako nauczyciel fortepianu w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, a od roku 2016 także jako asystent w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie.