Jest absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie fletu traverso dr hab. Małgorzaty Wojciechowskiej. W ramach programu stypendialnego LPP-Erasmus kształciła się w Koninklijk Conservatorium Brussel pod kierunkiem Bartholda Kuijkena i Franka Theunsa. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez Rachel
Brown, Wilberta Hazelzeta, Kate Clark, Françoisa Lazarevitcha, Petera Holtslaga i Benedeka Csaloga. Współpracuje z Capellą Cracoviensis. Gra na kopiach: fletu jednoklapowego wg G.A. Rottenburgha oraz fletu ośmioklapowego wg H. Grensera.