Jest absolwentem Krakowskiej Akademii Muzycznej, gdzie zdobył tytuł magistra sztuki w specjalności gry na wiolonczeli barokowej studiując w klasie dr hab. Teresy Kamińskiej. Jest muzykiem, który należy do nurtu wykonawstwa historycznie świadomego. Jego żywe zainteresowanie muzyką dawną narodziło się w szkole podstawowej, kiedy został flecistą w Zespole Muzyki Dawnej Beani Cracovienses. Dzięki temu nietypowemu, jak na szkołę powszechną, przedsięwzięciu edukacyjnemu postanowił w wieku lat szesnastu rozpocząć edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie w klasie wiolonczeli mgr Renaty Cebulskiej. Okres ten był niezwykłe inspirujący w kontekście rozwoju jego dalszych zainteresowań artystycznych. Obecnie kieruje Zespołem Muzyki Dawnej Salsamentum. Brał udział w licznych krajowych wydarzeniach artystycznych m. in. na Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza w Krakowie, czy w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu, gdzie w 2007 roku otrzymał indywidualne wyróżnienie za wysoki poziom wykonania muzyki baroku, a sześć lat później wyróżnienie zespołowe za wysoki warsztat wykonawczy (2014). Brał udział, jako solista, w XV Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy oraz w organizowanym przez Krakowską Akademię Muzyczną Kraków Bach Festiwal, czy w Dniach Bachowskich. Miał przyjemność współpracować z tak ważnymi przedstawicielami  nurtu wykonawstwa historycznie świadomego jak: Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, Paul Esswood, Joshua Rifkin. Stale zgłębia wiedzę na temat wykonań utworów zgodnie z założeniami epoki, w których dane dzieła zostały skomponowane oraz stara się przekazać swój entuzjazm na temat muzyki dawnej młodszemu pokoleniu artystów.