Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Nauczyciel fortepianu w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie od 1981 roku.

W latach 1992-2008 pełniła funkcję Kierownika Filii Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie.

Swoje kwalifikacje podnosi biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach. Jej uczniowie biorą udział w koncertach i konkursach szkolnych oraz imprezach środowiskowych, a absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych drugiego stopnia.

Za osiągnięcia pedagogiczne wielokrotnie otrzymywała nagrody Dyrektora Szkoły. Została uhonorowana Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury.