Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego i Studium Dyrygenckiego w klasie Ewy Michnik Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności doskonaliła w Salzburskim Mozarteum, w Sommerakademie w Innsbrucku, w Instytucie Kodaly’a w Esztergom i na licznych kursach w kraju. Pracując w Wyższej Szkole Pedagogicznej uczestniczyła w badaniach ministerialnych nad programem nauczania i podręcznikami szkolnymi. Jest współautorką tzw. Krakowskiej Koncepcji Wychowania Muzycznego oraz podręczników dla nauczycieli, a także autorką licznych artykułów nie tylko z zakresu pedagogiki muzycznej. Od wielu lat prezentuje referaty na międzynarodowych konferencjach dotyczących Camino de Santiago, zajmując się muzyką na szlakach św. Jakuba, ale też przemierzając tymi szlakami Polskę i Europę. Jest także autorką tekstów piosenek Renaty Polony wydanych pod tytułem Czary-mary czyli bajki – śpiewajki na 2- i 3 – głosowy chór dziecięcy.

Od wielu lat zaangażowana jest w amatorski ruch chóralny m. in. organizując przed laty koncerty w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jako dyrygentka chóru Schola Cantorum Cracoviensis, który prowadzi od ponad 30 lat, koncertowała w kilkunastu krajach Europy, nagrywając z zespołem płyty i zdobywając wiele nagród na międzynarodowych konkursach.

W Szkole Muzycznej im. B. Rutkowskiego jest nauczycielem przedmiotów teoretycznych. Przez niespełna 20 lat prowadziła chór koncertując z nim także poza granicami kraju, uczestnicząc w międzynarodowych festiwalach i konkursach, zdobywając nagrody. Chór wielokrotnie brał udział także w koncertach dla przedszkolaków organizowanych przez Filharmonię Krakowską. Dzieci zarażone „chóroholizmem”, chętnie uczestniczyły w warsztatach chóralnych tzw. „zielonych chórach” wypełnionych pracą nad nowymi utworami, zabawami i zwiedzaniem nowych miejsc. Współpraca z uznanymi artystami krakowskimi m.in. Andrzejem Białko czy kompozytorem Juliuszem Łuciukiem, owocowała wykonaniami utworów o wysokiej wartości artystycznej, a także realizacją prawykonań kompozycji (m.in. zrealizowano polskie prawykonanie sceniczne dzieła E. Jaques – Dalcroze’a –– Le Jeu Du Feuillu)..

Barbara Karpała nadal pracuje z chórem Szkoły Muzycznej im. S. Wiechowicza, który zapraszany jest do udziału w filharmonicznych koncertach dla dzieci. W Filharmonii także odbyło się polskie prawykonanie dzieła „Thames Pageant” Andrzeja Panufnika na dwa chóry i dwie orkiestry z udziałem żony kompozytora.

Barbara Karpała została uhonorowana licznymi nagrodami m.in. ministrów Kultury, Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Krakowa, jest odznaczona trzykrotnie odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a także Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Honoris Gratia.