III Międzynarodowy Konkurs Pianistycznym „Chopin Plus”, organizowany jest przez Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae” przy współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2024 r.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 7 kwietnia 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie informacje dostępne są na stronie www.chopinpluskrakow.pl

Wymagany repertuar zakłada wykonanie utworu Fryderyka Chopina oraz dzieła kompozytora narodowości kandydata. Taki wymóg umożliwia uczestnikom wykazanie się w interpretacji arcydzieł Chopina oraz zaprezentowanie wybitnych kompozycji pochodzących z ich narodowej kultury.

Czas trwania programu dla poszczególnych grup wiekowych prezentuje się następująco:

– Grupa I – do 6 minut
– Grupa II – do 10 minut
– Grupa III – do 12 minut
– Grupa IV – do 15 minut
– Grupa V – do 18 minut

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań repertuarowych oraz procedury zgłoszeń znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uzdolnionych pianistów do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

 


III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin Plus” jest wydarzeniem, którego głównym celem jest uaktywnienie, integracja i wymiana doświadczeń środowiska pianistów w kraju i za granicą (uczniów i pedagogów).

Twórczość Chopina uważana jest za uniwersalną i bliską każdemu pianiście, bez względu na temperament, gust artystyczny, czy środowisko, z którego się wywodzi, dlatego umieszczenie kompozycji najwybitniejszego polskiego kompozytora w programie dodatkowo umocni artystyczne więzi. Tworząc Konkurs Chopin Plus pragniemy docenić różnorodność interpretacji mając na uwadze indywidualizm pianistów pochodzących z różnych ośrodków muzycznych na świecie. Dlatego również drugim elementem programu jest utwór kompozytora o narodowości kandydata.

Konkurs stanowić będzie także istotny punkt wieloletniego planu „powrotu Chopina pod Wawel”, w którym Kraków, będący kolebką polskiej szkoły pianistycznej (tu mieszkali i uczyli Zbigniew Drzewiecki, Halina Czerny – Stefańska, Regina Smendzianka, Adam Harasiewicz, Tadeusz Żmudziński etc.) przypomina Polsce i światu o swoich wspaniałych korzeniach poprzez organizację imprez skupiających się wokół postaci Chopina.