W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie odbył się Ogólnopolski Konkurs „Dwadzieścia spojrzeń na Oliviera Messiaena” pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Pytania dotyczyły życia i twórczości kompozytora. Na każdym etapie obowiązywała znajomość  audytywna kompozycji O. Messiaena. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Wiesław Delimat (Dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kard. F. Macharskiego w Krakowie, Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II), dr hab. Małgorzata Janicka – Słysz (Akademia Muzyczna w Krakowie, Prorektor ds. dydaktyki i nauki), prof. dr hab. Józef Serafin  (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W konkursie udział wzięli uczniowie z klasy drugiej PSM II st.: Szymon Frączek, Ziemowit Gołojuch, Karolina Kapusta, Magdalena Sikora. Uczennica Karolina Kapusta zdobyła nagrodę Wyróżnienia. Należy podkreślić, że materiał, który obowiązywał do konkursu jest przerabiany w mniejszym zakresie na lekcjach historii muzyki w klasie szóstej PSM II st. i Karolina Kapusta równocześnie przygotowywała się do testów gimnazjalnych w szkole ogólnokształcącej. Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że poziom merytoryczny konkursu był bardzo wysoki. Do konkursu uczniów przygotowała dr Dorota Susuł.

Serdeczne gratulacje!

Logo Festiwalu Srebrna Szybka

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Facebook

Miniatura wpisu: biały napis "darowizny" na brązowym tle

Erasmus+

Logo programu Erasmus+: okrągłe niebieskie logo z dwunastoma gwiazdami, w środku nuta z ogonkiem, który jest w kolorach flag trzech krajów partnerskich: Polski, Niemiec i Bułgarii