Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty [Dz. U. 2021 Poz. 2301] uprzejmie informuję, że:

W dniach od 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams. Uprzejmie proszę o próbne zalogowanie się na koncie Teams, a w razie problemów o skontaktowanie się z nauczycielem przedmiotu głównego.

W ślad za w/w Rozporządzeniem dopuszczam możliwości organizowania w budynku szkoły:

– konsultacji z uczniami klas najwyższych SM I stopnia i SM II stopnia;

– prób mających na celu przygotowanie do egzaminu dyplomowego, włącznie z udziałem akompaniatorów i uczniów zaangażowanych w przygotowywanie i realizację recitali dyplomowych;

– zaplanowanych audycji i przesłuchań śródrocznych;

– realizowania nagrań celem udziałów uczniów w konkursach.

Organizacja zajęć prowadzonych w szkole w w/w okolicznościach może mieć miejsce tylko za zgodą wszystkich zainteresowanych – rodziców, nauczycieli, uczniów pełnoletnich.

Zobowiązuję wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, w tym stosowania się do regulaminu dostępnego na stronie internetowej szkoły:

https://sm1krakow.eu/regulamin-funkcjonowania-szkoly-muzycznej-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-covid-19/

Uprzejmie proszę aby w powyższym okresie możliwie wszystkie sprawy kierować do nas drogą mailową lub telefonicznie.

Z wyrazami szacunku,

Marta Nowaczyk-Łapińska
Dyrektor Szkoły

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook