Kandydaci przyjęci proszeni są o potwierdzenie podjęcia nauki w szkole poprzez dobrowolne wpłacenie darowizny na rachunek dochodów własnych w wysokości 80 zł lub informację telefoniczną do Sekretariatu Szkoły do dnia 11 czerwca 2021 r.

Nr konta: 20 1020 2892 0000 5602 0591 0981


Listy kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej II st.


Listy kandydatów nieprzyjętych do Szkoły Muzycznej II st. z powodu braku miejsc


Listy opublikowane w dniu 31.05.2021:

Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia w przypadku uzyskania wyniku nie niższego niż 21 punktów.

Listy kandydatów przyjętych zostaną opublikowane 4 czerwca 2021 r.


Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook