Zanim będziemy sobie wzajemnie życzyć bezpiecznych wakacji, to w przedostatnim tygodniu roku szkolnego w ramach Tygodnia Uświadamiania e-Zagrożeń „Cyberprzestrzeń – cyberbezpieczeństwo” dopełniamy szkolną przestrzeń problematyką cyberprzemocy, uzależnień cyfrowych i tożsamości wirtualnej – z perspektywy ucznia, rodzica i nauczyciela.

Bądźmy ostrożni także w świecie wirtualnym!

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook