W przedostatnim tygodniu roku szkolnego w ramach Tygodnia Cyberbezpieczeństwa poruszamy na lekcjach problematykę cyberprzemocy, uzależnienia i wykluczenia cyfrowego czy tożsamości wirtualnej z perspektywy ucznia, rodzica i nauczyciela. Wkraczajmy ostrożnie w wirtualny świat!

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook