Uczennice naszej Szkoły wspaniale zaprezentowały się w czasie XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO im. Ludomira Różyckiego dla uczniów klas śpiewu solowego szkół muzycznych drugiego stopnia, który odbył się  w dniach 23-25  marca 20 17 r. w Gliwicach.
Jury Konkursu pod przewodnictwem dr h.c. Wiesław Ochmana przyznało III miejsce w Konkursie Sylwii Ziętarze wyróżnienie Kamili Dutkowskiej (obie uczennice z klasy mgr Katarzyny Słoty-Marciniec). Laureatki zaproszono do występu w koncercie finałowym. Młodym śpiewaczkom w trakcie dwóch etapów Konkursu i na koncercie laureatów akompaniował mgr Ayham Hammour.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook