W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie odbył się Ogólnopolski Konkurs „Dwadzieścia spojrzeń na Oliviera Messiaena” pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Pytania dotyczyły życia i twórczości kompozytora. Na każdym etapie obowiązywała znajomość  audytywna kompozycji O. Messiaena. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Wiesław Delimat (Dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kard. F. Macharskiego w Krakowie, Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II), dr hab. Małgorzata Janicka – Słysz (Akademia Muzyczna w Krakowie, Prorektor ds. dydaktyki i nauki), prof. dr hab. Józef Serafin  (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W konkursie udział wzięli uczniowie z klasy drugiej PSM II st.: Szymon Frączek, Ziemowit Gołojuch, Karolina Kapusta, Magdalena Sikora. Uczennica Karolina Kapusta zdobyła nagrodę Wyróżnienia. Należy podkreślić, że materiał, który obowiązywał do konkursu jest przerabiany w mniejszym zakresie na lekcjach historii muzyki w klasie szóstej PSM II st. i Karolina Kapusta równocześnie przygotowywała się do testów gimnazjalnych w szkole ogólnokształcącej. Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że poziom merytoryczny konkursu był bardzo wysoki. Do konkursu uczniów przygotowała dr Dorota Susuł.

Serdeczne gratulacje!

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook