W dniu 10 maja 2019 roku odbyła się konferencja naukowo – metodyczna „Stanisław Moniuszko na nowo odkryty. W 200. rocznicę urodzin kompozytora”, jednego z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych w roku jubileuszowym na szczególną uwagę zasługuje konferencja – jedyna w szkolnictwie artystycznym stopnia średniego  w Polsce poświęcona twórczości Moniuszki, zorganizowana przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Pomysłodawcą konferencji była dr Dorota Susuł, która także pełniła funkcję koordynatora wraz z mgr Witoldem Dziurą.

Obrady otworzyli Dyrektor Marta Nowaczyk – Łapińska i Wizytator Wiesław Dziedziński. W konferencji wzięło udział 34 zarejestrowanych nauczycieli z regionu X CEA, zaproszeni goście i uczniowie.

Konferencja rozpoczęła się trzema wykładami dr. Grzegorza Zieziuli z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk z Warszawy. Poruszył on tematy związane z twórczością operową Moniuszki przedstawiając odkrytą przez niego operę komiczną pt. „Die Schweizerhütte” („Szwajcarska chatka”), a także z okresu wileńskiego operetkę „Nocleg w Apeninach”, krotochwilę „Nowego Don Kiszota, czyli sto szaleństw” i komedio – operę „Karmaniol, albo Francuzi lubią żartować”. Na ostatnim wykładzie dr Zieziula przybliżył styl operowy Moniuszki w okresie warszawskim.
Kolejni referenci konferencji mgr Magdalena Chrenkoff poddała analizie „Tren X” Moniuszki, dr Dorota Susuł poświęciła swój wykład zagadnieniu muzyki fortepianowej Moniuszki i zwróciła uwagę na brak tych treści w programach nauczania gry na fortepianie i przedmiotów ogólnomuzycznych, mgr Witold Dziura omówił zagadnienia dotyczące struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych na przykładzie pieśni Moniuszki i przedstawił tematy lekcji kształcenia słuchu z wykorzystaniem repertuaru pieśniowego Moniuszki. Konferencję zakończyła lekcja pokazowa mgr. Mateusza Borkowskiego na której zakwestionował rozpowszechnione mity na temat Moniuszki.

Dorota Susuł


Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook