Zdjęcie - Tomasz PotaczekTomasz Paweł Potaczek w 2009 roku ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Studiował w klasie fletu traverso Małgorzaty Wojciechowskiej a następnie Petera Holtslaga. 

Od początku swoich studiów uczestniczył w licznych kursach muzyki dawnej u takich wykładowców jak: Rachel Brown, Lucie Duškova, Peter Holtslag, Jana Semerádova, Jed Wentz oraz Małgorzata Wojciechowska.

Jest członkiem Towarzystwa Muzycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego.

Jako traversista jest współzałożycielem zespołu muzyki dawnej Estravaganza.

Współpracuje ponadto z kapelą dworską Capellą Cracoviensis, Consortium Sedinum, Filharmonią Krakowską, a także zespołami muzyki dawnej Ensamble Barocum, Risonanza, Intrada oraz Baletem Dworskim Cracovia Danza.

Tomasz Potaczek w 2003 roku ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a od 2004 roku wykonuje zawód psychologa i psychoterapeuty, równocześnie rozwijając swoje zdolności muzyczne i koncertując.

Tomasz Paweł Potaczek od 2005 roku uczestniczy w wielu przedsięwzięciach estradowych jako solista, kameralista i flecista orkiestrowy w kraju a także za granicą (w Holandii, Słowacji, Czechach, Niemczech, Ukrainie oraz Słowenii).