W roku 1988 ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie akordeonu dr. Janusza Patera. Brał udział w wielu kursach i warsztatach prowadzonych przez wybitnych akordeonistów polskich i zagranicznych. Jako instrumentalista współpracował z Kabaretem „Piwnica pod Baranami”, biorąc udział w koncertach w kraju i za granicą oraz w nagraniach radiowych i telewizyjnych.

Jest  pedagogiem z długoletnim doświadczeniem. W Szkole Muzycznej im. B. Rutkowskiego pracuje od 1989 roku. W latach 1998-2013 pełnił funkcję Kierownika Sekcji Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu. Jego uczniowie są laureatami wielu krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych. Brał udział w pracach jury konkursów akordeonowych w Gorlicach i Trzcianie. Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej został uhonorowany Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, odznaką „Honoris Gratia”, otrzymał  także nagrody Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Posiada stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.