Olena Pavlova – pianistka. Urodziła się w Odessie. W swoim rodzinnym mieście ukończyła kolejne szczeble edukacji, wieńcząc ją dyplomem ukończenia studiów z oceną celującą w klasie fortepianu w Narodowej Akademii Muzycznej im. A.W. Neżdanowej (2009). Po studiach magisterskich zrealizowała w macierzystej uczelni czteroletnie studia aspiranckie (asystentury – stażowania) – studia odpowiadające treścią i formą polskim studiom doktoranckim, uzyskując w 2013 r. kwalifikacje wykonawcy koncertowego i wykładowcy akademii muzycznej. 

W latach 2009-2012 była zatrudniona na stanowisku pianisty Narodowej Filharmonii w Odessie i w charakterze pianisty orkiestrowego zagrała kilkadziesiąt koncertów pod kierownictwem cenionych dyrygentów. Otrzymała również zaproszenia do współpracy z orkiestrą Narodowej Opery i Baletu w Odessie (koncerty krajowe oraz zagraniczne tournee koncertowe). 

W trakcie studiów podjęła trwającą trzy lata pracę w Szkole Muzycznej w Owidiopolu. W latach 2008 -2019 była zatrudniona na stanowisku pianistki – kameralistki w Narodowej Akademii Muzycznej im. A.W. Neżdanowej w Odessie, specjalizując się w repertuarze instrumentów dętych. 

Od 2019 r. prowadzi działalność dydaktyczną w Szkole Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (fortepian, akompaniament). Równolegle pracuje na stanowisku pianistki – akompaniatora w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Wzięła udział w nagraniu pięciu płyt CD. Współpracowała również z kompozytorami (m.in. A.Tomlonowa, J.Gomielska, K.Majdenberg, A.Czibalaszwili) w trakcie tworzenia przez nich utworów a także biorąc udział w prawykonaniach. Jest zapraszana do udziału w międzynarodowych festiwalach (m.in. Festiwal Muzyki Współczesnej Dwa Dni i Dwie Noce, International Hornweek). Jej gra podczas konkursów i przesłuchań została doceniona szeregiem dyplomów za wyróżniający akompaniament.