Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli prof. Zdzisława Łapińskiego.

Swoją wiedzę uzupełniała biorąc udział w licznych kursach wiolonczelowych prowadzonych m.in przez: I. Monighettiego, J. Bergera, C. Bohorqueza, U. Tischbirka.

Współpracowała z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie i Capellą Cracoviensis. Od długiego czasu odnosi sukcesy w dziedzinie pedagogiki wiolonczelowej. Jej uczniowie zdobywają nagrody na konkursach międzynarodowych i krajowych (Liezen, Dolny Kubin, Wrocław, Warszawa, Poznań, Kłodzko, Kraków, Stalowa Wola).

Od 2002 pełni funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

Jest zapraszana do prowadzenia zajęć w ramach Miedzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie.