Ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli prof. Zdzisława Łapińskiego. Swoją wiedzę uzupełniała biorąc udział w licznych kursach wiolonczelowych prowadzonych m.in przez: I. Monighettiego, J. Bergera, C. Bohorqueza, U. Tischbirka.

Współpracowała z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie i Capellą Cracoviensis.

W 2001 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą oraz w 2002 r. studia podyplomowe z zarządzania i przedsiębiorczości.

Od 2002 pełni funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

W tym czasie zrealizowane zostały dwa inwestycyjne projekty unijne, w ramach których szkoła została rozbudowana i wyposażona w nowe instrumenty oraz urządzenia elektroniczne. Wybudowana została również sala koncertowa o doskonałej akustyce na 137 miejsc.

Priorytetem działalności szkoły jest rozwój muzyczny uczniów, działalność artystyczna szkoły oraz jej promocja w środowisku Krakowa a także w kraju i za granicą.

Od długiego czasu odnosi sukcesy w dziedzinie pedagogiki wiolonczelowej. Jej uczniowie zdobywają nagrody na konkursach międzynarodowych i krajowych (Liezen, Dolny Kubin, Wrocław, Warszawa, Poznań, Kłodzko, Kraków, Stalowa Wola).

Jest zapraszana do prowadzenia zajęć w ramach Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie.

Jest jurorem w konkursach krajowych i zagranicznych.

Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w zakresie gry na wiolonczeli oraz ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Za swoją pracę otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa w roku 2007, 2010, 2012, 2014 i 2020.

Otrzymała również Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznakę Honoris Gratia.