Ludmiła Wojnarowska – Tesarowicz pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i  II stopnia w Gliwicach, którą ukończyła w  klasie fortepianu prof. Zbigniewa Wojnarowskiego. Następnie kontynuowała studia pianistyczne w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Ireny Sijałowej-Vogel (uczennicy H.Neuhausa) i interpretację muzyki współczesnej u prof. Adama Kaczyńskiego. Doskonaliła swoje umiejętności pianistyczne podczas licznych kursów mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pianistów takich jak: Kevin Kenner, Paul Badura Skoda. Jako pianista akompaniator uczestniczyła w mistrzowskich kursach skrzypcowych prowadzonych przez prof. Bartosza Bryłę (AM Poznań), kursach klarnetowych i saksofonowych – prof. Cl. Delange, prof. G. Deplus (Conservatoire National Superier de Musigue – Paryż).

Wraz z uczniami rokrocznie bierze udział w licznych konkursach skrzypcowych, klarnetowych i fletowych na których otrzymała kilkadziesiąt dyplomów uznania min: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Młody Paganini w Legnicy, Ogólnopolski konkurs Bachowski w Zielonej Górze, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G.Telemana w Poznaniu, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego w Lublinie i wielu innych.

W 2013 roku otrzymała od dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dr. Zdzisława Bujanowskiego wyróżnienie przyznawane dla pianisty-akompaniatora.

Jako pianistka brała udział w cyklach koncertowych: Convivium Musicum Cracoviensis, Dziedzictwo Chopina, koncertach stypendystów fundacji Pro Musica Bona, koncertach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz licznych koncertach w ramach Międzynarodowego Festiwalu Klarnetowego i Międzynarodowych Dniach Muzyki Kompozytorów Krakowskich.

Dokonała wielu prawykonań fortepianowych i kameralnych kompozycji znanego kompozytora krakowskiego – Szczepana Tesarowicza m.in („Pejzaż z Lacrimosą”, Eine Kleine Zauberflote Music – na klarnet z fortepianem, cykl Mazurków na fortepian).

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w SM I i II stopnia im. B. Rutkowskiego oraz w ZPSM im. M.Karłowicza w Krakowie jako nauczyciel fortepianu i akompaniator.

W 2015 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz zastała także uhonorowana odznaką Honoris Gratia przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. W 2012 roku w ramach awansu zawodowego uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.