Zdjęcie przedstawia osobę - nauczyciela: Joannę Solecką

Joanna Solecka – jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunkach Fortepian, Teoria Muzyki oraz Klawesyn. Jako pianistka uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez K. Kennera, R. Buchbindera, B. Bucknera, B. Kawallę. Klawesyn studiowała w klasie prof. E. Stefańskiej, a następnie uczestniczyła w kursach interpretacji muzyki dawnej prowadzonych przez m.in. J. Ogg’a, T. de Goede, M. Krolla. A. Bottichena oraz L. Stawarz. W życiu zawodowym stara się łączyć doświadczenia zdobyte we wszystkich dziedzinach swojego wykształcenia, poświęcając czas na pracę dydaktyczną w zakresie teorii muzyki i instrumentalistyki oraz na działalność artystyczną i promującą kulturę.

Jest autorką wielu haseł do Encyklopedii Muzycznej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Prowadzi klasę klawesynu oraz zajęcia z muzyki dawnej w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. 

Występuje na festiwalach i koncertach w kraju oraz  za granicą, wykonując muzykę kameralną i utwory solowe. Ma na swoim koncie współpracę z Filharmonią Krakowską, Capellą Cracoviensis, Operą Krakowską i baletem dworskim Cracovia Danza. W zakresie kameralistyki koncentruje się na wykonawstwie historycznym, we współpracy z muzykami grającymi na instrumentach dawnych, ale chętnie też występuje z instrumentalistami reprezentującymi współczesny nurt wykonawczy. Jej repertuar wypełniają utwory od renesansu do czasów współczesnych. Grywa w rozmaitych formacjach kameralnych, z duetem klawesynowym włącznie (ClaveDuo). We współpracy z M. Kraftem dokonała pierwszego pełnego przekładu na język polski traktatu C. Ph. E. Bacha „Versuch über die Wahre Art das Clavier zu spielen” (O prawdziwej sztuce gry na instrumentach klawiszowych, Astraia, Kraków 2017). W 2017 roku uzyskała tytuł doktora sztuki na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Publikacje:

Joanna Solecka, Sonate per uno o due cembali Bernarda Pasquiniego – błaha rozrywka czy kunsztowna szarada? w: Kwartalnik Młodych Muzykologów nr 47 (4/2020)

Joanna Solecka, Partimento – praktyka czy sztuka?, Kwartalnik Młodych Muzykologów, nr 41/2019

Joanna Solecka, Partimenti Bernarda Pasquiniego – studium realizacji wybranych Bassi ze zbioru Sonate per uno o due cembali con il basso cifrato, Kwartalnik Młodych Muzykologów, UJ nr 43/2019