Ukończyła Akademię Muzyczną  – Sekcję Pedagogiki Instrumentalnej w Krakowie. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Stopień – nauczyciel dyplomowany. Staż pracy 37 lat. Zatrudniona w Szkole Muzycznej I stopnia nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie – nauczyciel fortepianu głównego. Jest również nauczycielem Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w klasie fortepianu I i II stopnia. Swoje kwalifikacje doskonali rokrocznie na wielu kursach mistrzowskich i warsztatach pianistycznych u wybitnych krajowych i zagranicznych pianistów – pedagogów. Jest nauczycielem o wieloletnim stażu pracy i wypracowanych metodach nauczania. Uczniowie są laureatami konkursów krajowych i zagranicznych. Uczestniczą również w kursach i warsztatach pianistycznych oraz w koncertach i audycjach związanych z działalnością szkoły na rzecz środowiska. Za całokształt pracy pedagogicznej otrzymała:

  • 2004 rok – Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za wieloletni wkład w muzyczną edukację krakowskiej młodzieży,
  • 2005 rok – Srebrny Medal – Kraków 2005 Nagroda miasta Krakowa,
  • 2005 rok – Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polski,
  • 2014 rok – Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za wieloletni wkład w muzyczną edukację krakowskiej młodzieży,
  • 2015 rok – Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej,

Nauczyciel aktywny i pogłębiający swoją wiedzę metodyczną, angażujący się w pracę dydaktyczno – wychowawczą. Rezultatem ciągłego dokształcania się jest świadomy dobór i układ programów rozwijający w sposób optymalny zdolności i umiejętności uczniów i ich sukcesy instrumentalne.