Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie . Już w trakcie studiów podjęła pracę w Szkole Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie w klasie skrzypiec. Od początku zafascynowana pracą z najmłodszymi. Wychodziła z założenia, że każde dziecko posiada pewien zalążek talentu, który może być rozwijany dzięki odpowiedniemu kształceniu. Swój warsztat pedagogiczny doskonaliła uczestnicząc m.in. w : III, IV, V, VI, VII Ogólnopolskich Warsztatach Skrzypcowych – nauczanie początkowe zorganizowanych przez Szkołę Muzyczną I st. im. F. Chopina w Oleśnicy przy współudziale Centrum Edukacji Artystycznej czy też Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Z. Brzewskiego w Łańcucie.

Miała tam okazje skorzystać z doświadczenia pedagogicznego i materiałów dydaktycznych takich metodyków jak m.in. prof. H. Brunner (Anglia), A. Schmidt (Niemcy), S. Cartledge (Anglia).

W 2007 r. ukończyła podyplomowe studia w zakresie Zarządzanie Kulturą w Wymiarze Europejskim na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej.

Uczestniczy w różnych kursach, lekcjach otwartych i szkoleniach związanych z pedagogiką skrzypcową. Wielu jej uczniów bierze udział w konkursach pozaszkolnych i przesłuchaniach regionalnych. Organizuje wiele koncertów pozaszkolnych (w domach kultury, w domach opieki społecznej, szkołach, kościołach itp.) jak również nawiązuje współprace z innymi szkołami muycznymi w kraju i za granicą np. Kreismusikschule Goslar – Telemann – Haus (Niemcy) gdzie koncertowała ze swoimi uczniami.

W 2015 r. otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”