Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka muzykologii UJ, studiów podyplomowych retoryki w Instytucie Filologii Polskiej UJ oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem z zakresu egzaminu maturalnego z historii muzyki w OKE w Krakowie, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli i od 2019 roku pełni funkcję konsultanta CEA.

Od 1996 roku pracuje jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie i od 2008 roku w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Od 1999 roku współpracuje z Instytutem Muzykologii UJ, pełniąc funkcję opiekuna merytorycznego i dydaktycznego nad praktykami pedagogicznymi z zakresu przedmiotów muzykologicznych.

Jest zapraszana do udziału w pracach jury Ogólnopolskiego Konkursu z Literatury Muzycznej, organizowanego przez PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie i CEA.

Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2014), Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2018), Medal brązowy za Długoletnią Służbę (2019), odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2019).

Szerokie zainteresowania naukowe i badania, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej doprowadziły do odkrycia najstarszej polskiej kolędy z XIV wieku „Buccinemus in hac die” Bartłomieja z Jasła.

http://www.blog.bj.uj.edu.pl/muzykalia/-/journal_content/56_INSTANCE_gJh937aPNE4h/136002189/141739778