Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka muzykologii UJ, studiów podyplomowych retoryki w Instytucie Filologii Polskiej UJ oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem z zakresu egzaminu maturalnego z historii muzyki w OKE w Krakowie i ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Od 1996 roku pracuje jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie i od 2008 roku w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w pracy dydaktycznej – Kraków, 2014 i Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce – Warszawa, 2018.

Szerokie zainteresowania naukowe i badania, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej doprowadziły do odkrycia najstarszej polskiej kolędy z XIV wieku „Buccinemus in hac die” Bartłomieja z Jasła.

http://www.blog.bj.uj.edu.pl/muzykalia/-/journal_content/56_INSTANCE_gJh937aPNE4h/136002189/141739778