Szanowni Państwo

W związku z komunikatem CEA z dnia 27 maja br., zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, od 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły – zatem i nasza szkoła – wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Biorąc pod uwagę, że powrót do szkół odbywa się w okresie wygasania ostatniej fali pandemii, stosując się do wytycznych GIS dla szkół i starając się zapewnić możliwie najbezpieczniejsze warunki funkcjonowania Szkoły, nadal umożliwimy uczniom także opcjonalne uczestnictwo w zajęciach teoretycznych poprzez platformę Teams.

Reasumując:

– wszystkie zajęcia indywidualne odbywać się będą stacjonarnie,

– zajęcia teoretyczne – stacjonarnie z możliwością uczestnictwa poprzez platformę Teams (na wniosek ucznia lub rodzica lekcje te będą transmitowane na żywo),

– pozostałe zajęcia, w tym orkiestry, chóry, big-band, zajęcia zespołowe – stacjonarnie.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego wg obowiązujących w szkole procedur.

Z wyrazami szacunku
Marta Nowaczyk-Łapińska

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook