UWAGA! Uprzejmie prosimy o sprawdzanie w najbliższych dniach harmonogramów. Kolejność oraz ramy godzinowe mogą ulec zmianie.

18.05.2017 – czwartek

Instrumentalistyka jazzowa! Dla osób, które dołączyły nuty dla akompaniującej sekcji rytmicznej możliwe są próby – na około godzinę przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego każdej grupy instrumentalnej (patrz tabela).

Zalecamy nie pozostawiać egzaminu teoretycznego na „ostatni moment”. Komisja będzie dostępna od wyznaczonych godzin porannych. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego można przystąpić do egzaminu teoretycznego.

instrument Numer identyfikacyjny Egzamin instrumentalny Egzamin teoretyczny Próby sala 45
perkusja jazzowa 266
9:00 – 9:30
9:00-13:30 sala 8
8:00-8:30
155
200
228
fortepian jazzowy 135
9:30 – 10:10
9:00-13:30 sala 8
8:30-9:10
148
197
208
skrzypce jazzowe 119 10:10 – 10:20 9:00-13:30 sala 8 9:10-9:20
saksofon jazzowy 130
10:20 – 11:20
9:00-13:30 sala 8
9:20-10:20
131
147
236
237
118
trąbka jazzowa 129 11:20 – 11:30 9:00-13:30 sala 8 10:20-10:30
flet jazzowy 120
12:00 – 12:20
9:00-13:30 sala 8
11:00-11:20
248 9:00-13:30 sala 8
kontrabas jazzowy 159 12:20 – 12:30 9:00-13:30 sala 8 11:20-11:30
gitara basowa 274 12:30 – 12:40 9:00-13:30 sala 8 11:30-11:40
gitara jazzowa 134
12:40 – 13:20
9:00-13:30 sala 8
11:40-12:20
152
242
263

19.05.2017 – piątek

Próby dla kandydatów na śpiew klasyczny, którzy dostarczyli nuty dla akompaniatora będą możliwe w środę 17.05.2017 od godz. 19:00. Akompaniator: p. Piotr Kowal, informacja o sali będzie dostępna na portierni bezpośrednio przed próbą.

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie się w miarę możliwości w pierwszej kolejności na egzamin teoretyczny (nie dotyczy pierwszej grupy – numery 165, 103-127). Osoby z godzin popołudniowych (egzamin praktyczny) mogą przystąpić do egzaminu teoretycznego rano.

20.05.2017 – sobota

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook