aktualizacja: 6.12.2018

Przesłuchania odbędą się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Uczestnicy proszeni są o gotowość do występu na pół godziny przed wyznaczoną porą. Szkoła zapewnia salę ćwiczeń na godzinę przed wyznaczoną porą przesłuchań. Istnieje możliwość odbycia próby akustycznej w sali koncertowej przed rozpoczęciem Przesłuchań i w czasie przerw (wg planu).

Plan Przesłuchań:

poniedziałek 10 grudnia 2018r.

10.00-11.25 przesłuchania
11.25-11.55 przerwa
11.55-13.15 przesłuchania
13.15-14.30 przerwa obiadowa
14-30-16.30 przesłuchania
16.30-17.00 przerwa
17.00-18.20 przesłuchania
18.20-          obrady Komisji Przesłuchań


aktualizacja: 4.12.2018

Harmonogram CEA – wiolonczela, kontrabas


opublikowano: 19.09.2018
Przesłuchania CEA – wiolonczela, kontrabas – II st.

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie jest współorganizatorem Przesłuchań Makroregionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu które odbędą się w dniach 10-11 grudnia 2018 roku (zależnie od ilości uczestników).

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@sm1krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 roku.

Z uwagi na sprawy organizacyjne związane z przewidywaną ilością uczestników uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń składających się z następujących elementów:

1) Karty zgłoszeniowej – do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/uwaga: format .jpg lub .pdf (skan)

2) Karty punktacyjnej – w zakresie danych ucznia, nauczyciela/szkoły i wykonywanego programu –  do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/uwaga: wyłącznie format  .doc

3) Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – uwaga: format .jpg lub .pdf (skan) – do pobrania pod linkiem: /oświadczenie/


 

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook