Na finiszu projektu

Wielką galą zakończył się projekt „Muzyka narodowa krajów Europy jako perspektywa edukacyjna i zawodowa młodzieży muzycznej”. W organizację obchodów Jubileuszu 55-lecia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego włączył się także nasz projekt w programie Erasmus+ i dzięki temu jego  ostatni koncert mógł się odbyć w wyjątkowej oprawie sceny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Stanowiąca przedmiot projektu –  tytułowa muzyka narodowa, przewijała się często w uroczystości 28.10.19 r. nie tylko w występach uczestników czerwcowych DNI PROJEKTU ERASMUS+: chóru pod dyrekcją Elżbiety Gawryszewskiej czy  zespołu perkusyjnego pod kierunkiem Sylwii Romek, lecz także w prezentacjach gości z Węgier i Słowacji, zespołu sekcji wokalnej oraz w brawurowych krakowiakach z harcami Lajkonika i Hejnałem Mariackim włącznie, w wykonaniu dziecięcych zespołów rytmicznych przygotowanych  przez Urszulę Rosół-Knapik, jak również przez Bożenę Szopę z partnerskiego Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących.
Na zwiększone zainteresowanie muzyką o folklorystycznych inspiracjach  z pewnością miały wpływ liczne warsztaty, wykłady, seminaria, publikacje czy konkursy organizowane  podczas dwuletnich działań projektowych. Złożyły się na nie m. in. wykłady o muzyce etnicznej dr Marii Pomianowskiej i Aleksandry Kauf, oraz warsztaty związane z nagrywaniem tejże  muzyki (Paweł Kostuj), czy prelekcja Krzysztofa Trebuni-Tutki  poświęcona instrumentom ludowym Podhala,  jak również wykłady z warsztatami dotyczącymi kultury i muzyki Bułgarii (Jordanka Georgiewa-Okoń), a także Węgier (Noemi Petneki i Péter Kertész z Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie). Podczas DNI PROJEKTU ERASMUS+  w Krakowie, nie tylko uczestnicy projektu, lecz także szeroka szkolna publiczność mogła się zapoznać z krokami krakowiaka (warsztaty taneczne Bożeny Szopy) czy wejść w tajniki chopinowskich mazurków i polonezów (warsztaty Piotra Filka) oraz fletu w kontekście jazzowej muzyki folkowej (warsztaty Leszka Wiśniowskiego). Promocji tematyki projektu służyły także: seminarium i koncert w Burgas naszego nauczyciela fortepianu Ayhama Hammoura czy zorganizowany przez bułgarskiego partnera międzynarodowy internetowy konkurs „Flying Stage”, którego prace plastyczne nagrodzone w kategorii „Bułgaria, Polska, Węgry – tradycja i współczesność” ozdobiły szkolną gablotkę. A skoro o konkursach mowa, to wizytówką projektu stał się międzynarodowy kompozytorski konkurs internetowy „FOLKING WITH ERASMUS+”, zaś jego rezultatem – wydawnictwo „A MUSICAL NOTEBOOK” z nagrodzonymi utworami młodych twórców, zainspirowanych polskimi, węgierskim czy bułgarskimi melodiami ludowymi. Oprócz tej publikacji, projekt ma na swym koncie także artykuły Darii Onderki-Woźniak w kwartalniku CEA SZKOŁA ARTYSTYCZNA czy czasopiśmie HEJNAŁ OŚWIATOWY, a także informacje o wydarzeniach projektu na stronach partnerów medialnych: TVP3,  RADIO KRAKÓW, KULTURATKA. PL, HEJNAŁU OŚWIATOWEGO czy KONFEDERACJI PISARZY BUŁGARSKICH (Конфедерация на българските писатели), zaś w planach przewidziana jest jeszcze publikacja kalendarza. Znajdą się na nim zdjęcia z mobilności do Budapesztu, Burgas i Krakowa, jak również „Memories” – wspomnienia uczestników projektu. A było co wspominać, bo młodzi muzycy  jako członkowie międzynarodowych orkiestr, chórów, zespołów kameralnych i baletowych  mieli okazję uczestniczyć w licznych wspaniałych, multimedialnych  koncertach, które zostały profesjonalnie nagrane przez uczniów techniki realizacji dźwięku z partnerskiego Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących. I koncerty,  i warsztaty, a także wspólnie spędzone godziny prób oraz zwykłe koleżeńskie spotkania czy nowe przyjaźnie, pozostawiły na nich wszystkich niezatarte wrażenia. 
W pamięci uwieczniły się także utwory, np. ulubione przez chórzystki: bułgarska melodia ludowa „Vecheraj Rado”   czy polska  „Dwa serduszka” w aranżacji na chór i orkiestrę Tadeusza Płatka, ale również inne, także te opracowane specjalnie na potrzeby projektu przez polskich i bułgarskich nauczycieli: Aleksandrę Kauf, Barbarę Bogunię, Błażeja Michnę, Leszka Wiśniowskiego czy Petię Tonczewą. Pozostaną one  już na stałe w programach zespołów muzycznych szkół partnerskich i wzbogacą ich zasoby biblioteczne, przypominając  o projekcie programu Erasmus+, który właśnie dobiega końca. Jeszcze tylko uroczyste wręczenie certyfikatów Europass- Mobility podczas Koncertu Jubileuszowego  i wraz z ostatnimi taktami „Tańców rumuńskich” Beli Bartóka w wykonaniu węgierskich muzyków z partnerskiej Kroó Music School, przybyłych specjalnie na końcową galę do Teatru Słowackiego, finalizuje się idea promocji muzyki narodowej krajów Europy, w edukacyjnym i zawodowym kontekście.
Żegnamy ten pamiętny, pierwszy w historii Szkoły-Jubilatki projekt w programie Erasmus+ słowami dyrektor partnerskiej NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” Zlatiny Panteleewej: „Wspominam dwa cudowne lata, które nas związały. Obyśmy mieli powody do następnych spotkań! Dziękuję Wam!”.

 Daria Onderka-Woźniak


Koncert i streaming #ErasmusDays

W miniony czwartek w ramach międzynarodowych #ErasmusDays odbył się wyjątkowy koncert, będący zwieńczeniem projektu Erasmus+ realizowanego przez ostatnie lata przez SM im.B.Rutkowskiego wspólnie z zagranicznymi partnerami z Węgier i Bułgarii. Wydarzenie miało miejsce w naszej szkole, ale za pośrednictwem internetu było możliwe do oglądania praktycznie na całym świecie, dzięki bezpośredniemu streamingowi ze szkolnej Sali koncertowej. W ten sposób przyczyniliśmy się do znaczącego upowszechnienia rezultatów dotychczasowej współpracy, która miała na celu zwiększenie kompetencji zawodowych młodych muzyków w oparciu o europejską muzykę ludową. Gościem specjalnym koncertu był zespół baletowy ze szkoły NUMSI “Prof. Pancho Vladigerov” z Burgas (Bułgaria) wraz z choreografką Dilianą Bahmatovą. Wykonał on m.in. tradycyjny Nestynarski taniec, a tłem do oryginalnej choreografii były prace plastyczne uczennicy SM II st. im.B.Rutkowskiego Poli Czubak inspirowane cyklem wariacji polskiego kompozytora Franciszka Brzezińskiego. Koncert otworzyła jak zawsze Fanfara w wykonaniu zespołu trębaczy, po której zabrzmiał Polonez Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz zagrany z impetem przez szkolną orkiestrę II st. pod dyrekcją Tadeusza Płatka. Filmowe były też wspomnienia z trzech mobilności (Budapeszt, Burgas, Kraków), których projekcję mogli podziwiać słuchacze koncertu. W repertuarze inspirowanym muzyką ludową zaprezentował się ponadto chór szkolny, soliści oraz zespoły wokalne i kameralne: smyczkowy i perkusyjny, zaś na zakończenie wieczoru usłyszeliśmy nową, odświeżoną na jazzowo aranżację słynnego polskiego Czerwonego jabłuszka.

Barbara Bogunia

Nagranie z koncertu dostępne jest pod adresem: https://www.facebook.com/muzyczna.jozefinska/videos/1155412174657087/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBC06nARCndbM281oijn1C9slgOxFxzW_DfXhJIEIdSlhDsZN2gNkC9rTQGVnFTOnUPAb_R0q-WsfU9

No

Opublikowany przez Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Czwartek, 10 października 2019

TPM3: Erasmusowe+ podróże i mapy myśli 

Krakowski czerwcowy finał folkowego projektu Erasmus+ już dawno za nami, tymczasem tuż po szkolnych wakacjach jego koordynatorzy zasiedli znów wspólnie do dyskusji podczas ostatniego Transnational Project Meeting w NUMSI w Burgas (Bułgaria). Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, ewaluacja ich jakości i rozliczenie kosztów realizacji, a także snucie potencjalnych planów współpracy partnerów Erasmusa+ na przyszłość. Intensywne kilkugodzinne narady przebiegały równolegle w kilku językach (polskim, angielskim, bułgarskim, węgierskim, rosyjskim, a nawet niemieckim!) i w znakomitej, przyjaznej atmosferze, a ich kierunek porządkowały tworzone na bieżąco interaktywne „mapy myśli”. Rubryki końcowego raportu Erasmus+ zapełniały się kolejnymi informacjami o dotychczasowych rezultatach projektu: licznych koncertach, warsztatach, wykładach i publikacjach, które nagromadziły się przez minione lata, a także o przewidywanych możliwościach ich dalszego upowszechniania w Polsce, na Węgrzech i w Bułgarii. Powróciły wspomnienia ze wspólnych mobilności, przywołane w cytatach z My Memories napisanych przez uczniów biorących udział w zagranicznych mobilnościach. Docenili oni jak bardzo Erasmus+ zwiększył ich umiejętności zawodowe jako muzyków, pogłębił wiedzę o innych kulturach, wzmocnił kompetencje językowe i technologiczne. Nade wszystko jednak otworzył umysły, zacieśnił międzynarodowe przyjaźnie i dostarczył mnóstwo niezapomnianych wrażeń artystycznych. Dlaczego więc ten już projekt kończyć? Usatysfakcjonowani dokonanymi podsumowaniami koordynatorzy, nasyceni dodatkowo pięknem widoków wschodu i zachodu słońca nad Morzem Czarnym wspólnie postanowili zorganizować dodatkowe, promujące projekt wydarzenie, na które polscy koordynatorzy Erasmusa+ zaproszą ponownie do Krakowa swoich partnerów. 10 października spotkamy się więc raz jeszcze podczas koncertu, w którym muzyka narodowa znów zabrzmi we wspólnym wykonaniu uczniów zaprzyjaźnionych szkół z Budapesztu i Burgas. Nie możemy się doczekać!

Barbara Bogunia


Podziękowania

Koncertem Finałowym w sali koncertowej MANGGHA z udziałem międzynarodowych orkiestr, chórów i solistów z partnerskich szkół: koordynującej SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, Kroó Music School z Budapesztu, NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” z Burgas, a także krakowskiego Specjalistycznego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 17.06.2019 r. zakończyły się uroczyście DNI PROJEKTU ERASMUS+ w Krakowie.W ramach DNI odbyły się również koncerty: integracyjny Koncert w ciemności – Rewers, Koncert pod Tatrami w PSM I st. w Zakopanem, Koncert Kroó Music School z Budapesztu w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie oraz Koncert Partnerów w krakowskiej Floriance, a także interesujące warsztaty, podczas których była okazja zapoznania się z polskimi instrumentami etnicznymi i sposobami ich nagrywania, krokami krakowiaka i poloneza oraz tajnikami interpretacji chopinowskich mazurków czy jazzowych stylizacji folkowych. Do działań projektowych udało nam się pozyskać patronów medialnych: TVP 3 Kraków, Radio Kraków, Kulturatka.pl, czasopismo Hejnał Oświatowy, oraz Konfederację Pisarzy Bułgarskich (Конфедерация на българските писатели), zaś Konsulat Generalny Węgier w Krakowie objął nad DNIAMI PROJEKTU ERASMUS+ w Krakowie patronat honorowy, a pani Iwona Fus z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie uświetniła swoją obecnością uroczystą projektową Galę.Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym tegoroczne DNI PROJEKTU ERASMUS+ w Krakowie stały się znaczącym wydarzeniem w życiu artystycznym międzynarodowych społeczności Krakowa, Budapesztu i Burgas, a zwłaszcza twórcom autorskiego projektu „Muzyka narodowa krajów Europy jako perspektywa edukacyjna i zawodowa młodzieży muzycznej” –Grzegorzowi Łobodzińskiemu Darii Onderce-Woźniak, oraz wszystkim jego koordynatorom, zarówno krajowym: Sylwii Romek,Barbarze Boguni i Pawłowi Kostujowi, jak i zagranicznym, w Bułgarii: Zlatinie PantelejewejAnecie Danaiłowej Ilianie Angełowej, a także na Węgrzech: Eszter DudasAttili FuzesseryOrsolya Czine.

Szczególne podziękowania składamy jednocześnie Dyrekcji – Marcie Nowaczyk-Łapińskiej i Jerzemu Kulawikowi oraz wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom administracji SM im. B. Rutkowskiego zaangażowanym w warsztaty i koncerty projektu.Wielkie brawa kierujemy w stronę Tadeusza Płatka oraz Błażeja Michny – wspaniałych dyrygentów i aranżerów utworów powstałych specjalnie na potrzeby Koncertu Finałowego, Elżbiety Gawryszewskiej – niezastąpionej prowadzącej polsko-bułgarskie warsztaty chóralne i dyrygentce trzech koncertów DNI PROJEKTU ERASMUS+ w Krakowie, oraz Pawła Gajewskiego – wszechstronnie udzielającego się w organizację wydarzeń i przygotowującego polskich i węgierskich trębaczy wykonujących uroczyste fanfary.Nie zapominamy oczywiście o prowadzących znakomite warsztaty: Joannie Stawarskiej, Aleksandrze Kauf, Leszku Wiśniowskim, Jaśku Gąsawskim, Piotrze Filku Dorocie Szopie z partnerskiej SOSW , oraz o Tomislawie Susiću, Wojciechu Kamionce Pawle Pazganie.Dzięki jurorom międzynarodowego internetowego konkursu kompozytorskiego „Folking with Erasmus+”: Maciejowi Jabłońskiemu Waldemarowi Królowi poznaliśmy także młodych twórców zainspirowanych polskim, węgierskim czy bułgarskim folklorem, a zwłaszcza laureatkę Grand Prix konkursu – Monikę Kozakiewicz, której utwór wykonali uczniowie przygotowani m.in. przez Pawła Krauzowicza oraz Tomasza Porębę.  Koncerty DNI PROJEKTU ERASMUS+ w Krakowie nie mogłyby się obejść bez zaangażowania nauczycieli przygotowujących uczniów do koncertów, czy też im akompaniujących: Barbary Toffel, Ilony Nieciąg, Piotra Kowala, Roberta Pyrka oraz Małgorzaty Zdebskiej, a także bez autorki prezentacji multimedialnych na wszystkie trzy mobilności projektu – Magdaleny Mądro oraz twórcy logo projektu, widniejącego na wszystkich jego plakatach i materiałach promocyjnych – Andrzeja Mądro. Wszyscy przyczynili się do wspólnego sukcesu tegorocznych krakowskich artystycznych wydarzeń o międzynarodowym zasięgu. Wraz z ostatnimi, klimatycznymi taktami jazzowej wersji Czerwonego jabłuszka podczas Koncertu Finałowego, pożegnaliśmy uczestników dwuletniego projektu w programie Erasmus+, którego celem była promocja folkloru, wywodzącej się z niego polskiej, węgierskiej i bułgarskiej muzyki narodowej oraz rozszerzenie międzynarodowej współpracy edukacyjnej, pomocnej w doskonaleniu zawodowemu przyszłych muzyków i zwiększaniu ich konkurencyjności na rynku pracy.Do naszych podziękowań, słowami dyrygentki – Anety Danaiłowej, dołączają także bułgarscy uczestnicy wydarzeń:”Искаме още веднъж сърдечно да благодарим на целия ваш екип за отличната организация на концертите! 
Имахме възможност да пеем в прекрасни зали и свирим на качествени инструменти.Децата са очаровани от приятелствата, създадени по време на проекта.Поздрави на целия Ви екип!”  Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować całej waszej ekipie za doskonałą organizację koncertów! Mieliśmy możliwość śpiewania we wspaniałych salach koncertowych i grania na znakomitych instrumentach.


MOBILNOŚĆ W KRAKOWIE 12.06. – 17.06.2019 r.

Dni projektu Erasmus+ w Krakowie
Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i treningiem (LTT)

Koncert finałowy w Centrum Manggha 17.06.2019 r.:

Zapraszamy do obejrzenia filmów relacjonujących koncert finałowy (playlista – w prawym górnym rogu lista do rozwinięcia):

Lub wszystkie nagrania video osobno TUTAJ.


Plan dni projektu Erasmus+ w Krakowie

Szczegółowy plan:

Prace plastyczne uczniów partnerskiej szkoły z Burgas, z cyklu: „Pejzaże Budapesztu” oraz „Bułgaria, Polska, Węgry – tradycja i współczesność”, nadesłane na wirtualny konkurs FLYING STAGE:


 
W Nowym Roku z projektem
 
W Nowy 2019 Rok projekt nasz wkroczył z dużym rozmachem – z Narodowej Agencji w Warszawie przywieźliśmy aparat fotograficzny, w nagrodę za zajęcie I miejsca w erasmusowym konkursie fotograficznym Selfie+ 2018. „What a wonderful news! Bravo! Bravissimo!!! Congratulations!” – na wieść o zwycięstwie cieszyła się węgierska koordynatorka Eszter. W końcu to ona podczas Międzynarodowego Spotkania Projektowego w październiku 2018 r. w Krakowie zaproponowała do konkursu Selfie+ właśnie to zdjęcie, zatrzymujące w kadrze niepowtarzalną chwilę wzruszenia młodych uczestników projektu przy wykonywaniu hymnów krajów partnerskich podczas Koncertu Galowego w czarnomorskim Burgas.
Takich, a także i innych, wzruszających, radosnych i niezapomnianych przeżyć dostarczył projekt w czasie ubiegłorocznych mobilności: czerwcowej w Budapeszcie oraz wrześniowej w Burgas. Świadczyć o tym mogą choćby „Memories” – angielskojęzyczne wspomnienia uczestników, pieczołowicie gromadzone przez kadrę kierowniczą obydwu wyjazdów. Są wśród nich m.in. wypowiedzi Szymona Frączka, który zainteresował się folklorem właśnie dzięki projektowi, a także Węgierki Lili Baró, która świętowała swoje urodziny na scenie Teatru Letniego w Burgas*.
Czy „Memories” z ostatniej już mobilności projektu w Krakowie w czerwcu 2019 r. będą równie interesujące?
Wszystko wskazuje na to, że z pewnością będzie co wspominać, bo tegoroczne czerwcowe spotkanie muzyczne młodzieży trzech zaprzyjaźnionych szkół krajów partnerskich zapowiada się bardzo obiecująco. Z Nowym Rokiem przygotowania do niego ruszyły pełną parą – trwa ustalanie programu działań projektowych oraz repertuaru muzycznych warsztatów. Międzynarodowe Jury konkursu kompozytorskiego FOLKING WITH ERASMUS+ też już rozpoczęło wstępną analizę nadesłanych prac, zaś orkiestry, chóry, zespoły kameralne szykują się do koncertów: 13.06. – integracyjnego „Koncertu w ciemności”, 16.06.- Koncertu Partnerów w Auli AM FLORIANKA, a także do zaplanowanego na 17.06 w Centrum Kultury Japońskiej MANGGHA – Koncertu Finałowego. „Stanowiący artystyczne podsumowanie projektu koncert ten będzie znaczącym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnych wszystkich uczestniczących w nim partnerskich instytucji. Zgodnie z założeniami, zdominuje go polska muzyka narodowa – od tej ludowej, granej na oryginalnych instrumentach etnicznych, poprzez chopinowskie mazurki czy polonezy, aż po współczesne jazzowe stylizacje folkowe. Wykonywać je będzie Wielka Rodzina dzieci moll i dzieci dur z trzech zaprzyjaźnionych krajów. Uniwersalny język muzyki połączy je we wspólnej Europie bez granic i uprzedzeń, w której kultywuje się tradycje rodzime, a jednocześnie uczy otwartości na kulturę i sztukę odmienną.”**
 
Daria Onderka-Woźniak
 
* Wypowiedź Szymona: /…/ Before travel I didn’t like any type of folk music. I wasn’t interested in listening or playing…no way. So at the beginning I wasn’t excited for folk events. But during our trip and all events I found something interesting in the folk. We had a lot of activities, for example singing together folk songs, dancing, listening modern instruments, training our skills on rehearsals. One of the major advantage is meeting new people /…/ I really love this trip which has introduced me into folk music and has made an opportunity to meet wonderful people.”
Wypowiedź Lili: /…/ The concert on the 20th of September was so special for me because I could participate in a summarised art-project on my Birthday! I became 15 when we had the final big concert so it was the best birthday present ever to participate. Besides that it gave chance to make friends from other countries, to step out of our comfort zone and to practice languages. It helped me to get better in English and to make some new friends.
 
** Fragment artykułu Darii Onderki-Woźniak „Artystyczna szkoła artystycznych projektów”, HEJNAŁ OŚWIATOWY Nr 10/176 2018

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Krakowie – 17.10 – 19.10.2018 r.

Wydawnictwa, w których ukazały się artykuły Darii Onderki-Woźniak o projekcie Erasmus


8 stycznia 2019 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie fotograficznym Selfie+ towarzysząca Ogólnopolskiemu Dniu Informacyjnemu Erasmus+.

Dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe w moim projekcie” oraz nagrodę rzeczową – profesjonalny aparat fotograficzny Canon – za pracę „Muzyczna młodzież Europy z Erasmusem+” w imieniu uczestników odebrała p. Barbara Bogunia.


Konkurs Selfie+


Muzyczna młodzież Europy z Erasmusem+

Muzyka łagodzi obyczaje i łączy narody! Dzięki programowi Erasmus+ i wspólnej inicjatywie szkół muzycznych z Polski, Węgier i Bułgarii młodzi muzycy mają niecodzienną szansę wspólnego poznawania kultur tych krajów, obcując na żywo z najprawdziwszą twórczością ludową kształtowaną przez wieki w Europie środkowo-wschodniej. To właśnie folklor stał się punktem stycznym działań edukacyjnych – warsztatów, prób, koncertów – dzięki którym młodzież doskonali swoje umiejętności zawodowe w zakresie gry na instrumencie i śpiewu, co jest bezcenną wartością w ich przyszłej karierze i na rynku pracy. Podczas dotychczasowych zagranicznych mobilności na Węgrzech i w Bułgarii w programie Erasmus+  mieli oni dodatkowo możliwość podszkolenia swoich kompetencji językowych, a także tanecznych, uzupełniali swoją wiedzę o historii i obyczajach krajów partnerskich. Nad przygotowaniem koncertów i warsztatów czuwali pełni pasji nauczyciele muzyki, czego efektem były gromadzące liczną publiczność koncerty w Centrum Kultury oraz Muzeum Bartoka w Budapeszcie oraz Galowy Koncert w słonecznym, nadmorskim Burgas we wrześniu 2018. Owiani letnią bryzą znad Morza Czarnego młodzi muzycy goszczący w tamtejszym amfiteatrze udowodnili, że muzyka jest uniwersalnym językiem łączącym magiczną więzią ludzi różnych kultur i nacji. Nasze wspólne pamiątkowe zdjęcie zgłosiliśmy do Erasmusowego konkursu fotograficznego Selfie+. Trzymajmy kciuki!

Barbara Bogunia

MOBILNOŚĆ W BUŁGARII – 16.09.2018 – 23.09.2018;

WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Ten rok szkolny zaczął się dla kilkunastu uczniów naszej szkoły jeszcze… przed wakacjami. Wiosną zaczęliśmy bowiem przygotowania do udziału w kolejnej części projektu Erasmus+, w którym uczestniczy nasza szkoła. Poza zwykłymi zajęciami musieliśmy więc znaleźć czas na próby chóru, spotkania zespołu wokalnego oraz szlifowanie indywidualnych występów instrumentalnych i wokalnych.

Finałem tych przygotowań była nasza wizyta w nadmorskim Burgas, które przywitało nas najpierw trochę pochmurnie, ale szybko zmieniło aurę na iście wakacyjną. Gotowi, by odkrywać uroki Bułgarii, rozpoczęliśmy trzeci tydzień września.

Plan wyjazdu był dość napięty. Razem z chórem szkoły bułgarskiej pracowaliśmy nad programem finalnego koncertu, podczas którego mieliśmy zaprezentować chóralne opracowania polskich i bułgarskich pieśni ludowych.  Mierzenie się z cyrylicą oraz bułgarskimi rytmami stanowiło dla nas pewne wyzwanie, ale nie było to wyzwanie nie do pokonania. Również nasi zagraniczni koledzy przyznawali, że język polski sprawił im trochę kłopotu. Ostatecznie jednak koncert – który współtworzyła też bułgarsko-węgierska orkiestra i balet – udał się bardzo dobrze, a wspólnie spędzony czas pozwolił nam trochę poznać się nawzajem.

Podczas naszego pobytu w Burgas braliśmy też udział w innych koncertach – zarówno jako wykonawcy, jak i słuchacze. Dzięki nim mogliśmy razem z uczestnikami projektu z Bułgarii i Węgier nawzajem poznawać muzykę naszych krajów.

Znaleźliśmy oczywiście czas nie tylko na próby i koncerty, ale także na warsztaty i spotkania. Podczas tego tygodnia dowiedzieliśmy się sporo o bułgarskiej muzyce ludowej, nauczyliśmy się kroków kilku bułgarskich tańców, poznaliśmy podstawy języka bułgarskiego i stworzyliśmy symbole bułgarskich obrzędów ludowych na warsztatach plastycznych. Nie zabrakło też plaży, kąpieli w Morzu Czarnym i zwiedzania.

Tydzień minął szybciej niż powinien i trzeba było wracać do kraju. Teraz pozostaje nam czekać na rewizytę Bułgarów i Węgrów!

Justyna Galica


13.09.2018 /czwartek/, o godz.18.30 w Sali Koncertowej SM im. B. Rutkowskiego odbędzie się KONCERT UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI DO BUŁGARII, zorganizowany w ramach projektu ERASMUS+.
W PROGRAMIE MUZYKA POLSKA /J. Stefani, F. Chopin, S. Moniuszko, W. Lutosławski/, ale także narodowa MUZYKA BUŁGARSKA i FRANCUSKA, w wykonaniu chóru pod dyr. Elżbiety Gawryszewskiej oraz uczniów kl. śpiewu: Joanny Stawarskiej, Katarzyny Słoty-Marciniec, Andrzeja Bieguna, kl. fortepianu: Elżbiety Hoffman, Grażyny Hesko-Kołodzińskiej, Marii Wosiek, kl. fletu Renaty Guzik oraz kl. gitary Marzanny Japołł-Perlik.
Prezentację do koncertu opracowała p. Magdalena Mądro, zaś jego repertuar został przygotowany na czekające wkrótce wykonawców następujące koncerty w Burgas /Bułgaria/:
  1. 17.09.2018 r., godz.18.00 – КONCERТ „PREZENTACJA UCZESTNIKÓW” z partnerskich szkół: NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” w Burgas, Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie oraz A Kobanyai Ifjusag Zenei Neveleseert Alapitvany w Budapeszcie
   Sala Administracji Okręgowej – Burgas ul. Car Petar №1
  1. 20.09.2018 r., godz. 20.00 – K O N C E R T   F I N A Ł O W Yw wykonaniu międzynarodowych orkiestr, chórów i solistów szkół partnerskich
   TEATR LETNI w Burgas

 

 1. 21.09.2018 r., godz.18.00 – КONCERТ „DLA NIEPODLEGŁEJ” w wykonaniu muzyków z SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie
  Sala Administracji Okręgowej – Burgas ul. Car Petar №1

 
Serdecznie zapraszamy, a wykonawcom życzymy udanych występów w Bułgarii!

MOBILNOŚĆ W BUDAPESZCIE

Koncert Otwarcia „Dni Erasmusa+” w Szkole Muzycznej im. G. Kroó w Budapeszcie
część 1:

część 2:

Koncert Finałowy w Centrum Kultury Kőbánya im. Kőrösi w Budapeszcie


Przygotowania do mobilności

Na miesiąc przed pierwszą mobilnością na Węgry, gotowe już są listy wszystkich uczestników projektu, zarówno do Budapesztu, jak i do Burgas, a i repertuar koncertów wyjazdowych w trakcie zaawansowanych przygotowań. Instrumentaliści sekcji smyczkowej i dętej dzielnie walczą ze Suitą „Háry Janos” Zoltana Kodály, żeby podczas koncertów w Budapeszcie godnie dotrzymać kroku węgierskim i bułgarskim kolegom z orkiestry, zaś chórzyści wyśpiewują przeróżne „dana, dana…” oraz „i ha, ha…” na ludową polską, ale także i bułgarską nutę, zgodną z tematyką projektu.
„Oj, nasi jadą / ciemno, nie widać…” – roznosi się co sobotę przed południem po całej Józefińskiej; „A jak przyjadą będą się migać…”
Oj, a jak nasi przyjadą do Burgas, to z pewnością zaśpiewają z bułgarskim chórem, że aż hejże, ha!
Ruszył także internetowy kompozytorski konkurs „Folking z Erasmusem+” na najciekawszy utwór na temat wybranych polskich, węgierskich czy bułgarskich melodii ludowych. Ma on stymulować kreatywność młodzieży, przy czym efekty utworów zainspirowanych folklorem krajów partnerskich i powstałych na styku kultur mogą być spektakularne. Może uda się z młodych, świeżych umysłów wykrzesać nowego „Krzesanego”?
Pomyślano także o polskich melodiach ludowych zebranych przez patrona szkoły Bronisława Rutkowskiego. W nowych aranżacjach opracowanych przez jedną z koordynatorek projektu p. Barbarę Bogunię zostały już zaprezentowane w marcu 2018 podczas Festiwalu „Srebrna Szybka” i znajdą stałe miejsce w repertuarze szkolnego chóru.
Popularyzacji tematyki projektowej służą także liczne koncerty, prelekcje czy szkolenia. W ramach np. cyklu „Dzieci Europy” miały miejsce warsztaty prowadzone przez dr hab. Marię Pomianowską, a poświęcone prezentacji historii i brzmienia tradycyjnych instrumentów etnicznych z Polski i różnych stron świata, jak również koncerty z udziałem chórów z Moskwy i Wersalu, w czasie których narodowa rosyjska czy francuska muzyka przeplatała się z polskimi melodiami ludowymi, a wspólne wykonanie „Czerwonego jabłuszka” przy akompaniamencie suki biłgorajskiej pozostawiło z pewnością niezatarte wspomnienie u słuchaczy.
Kwiecień 2018 zaznaczył się szczególnie interesującymi i niecodziennymi wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi. W ramach projektu zorganizowano spotkanie z Krzysztofem Trebunią-Tutką, związanym z Podhalem założycielem i liderem zespołu Trebunie-Tutki oraz Kapeli „ŚLEBODA”, który barwną góralską gwarą zaprezentował historię instrumentów pasterskich.
19.04.18 r. z kolei odbyła się prelekcja i warsztaty muzyczne  „Kultura i muzyka Bułgarii”, poprowadzone przez rodowitą Bułgarkę, absolwentkę partnerskiej szkoły w Burgas i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz wykładowczynię Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Jordankę Georgiewą-Okoń. Wroku prezydencji Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej oraz w przeddzień majowego Święta Cyryla i Metodego bułgarskiej oświaty i kultury zgromadzona publiczność miała wyjątkową okazję zapoznania się z bardzo ciekawą i jedną z najstarszych w Europie kultur naszego partnera projektowego, zaś szkolny chór się przekonał, że wcale nie jest takie proste śpiewanie w metrum na 7/16.
Nie można też zapomnieć o innych wydarzeniach projektu, np. warsztatach poświęconych nagrywaniu muzyki etnicznej, a poprowadzonych z werwą przez nauczycieli szkoły Aleksandrę Kauf i Pawła Kostuja, czy koncercie z repertuarem narodowym w Urzędzie Miasta małych krakowianek z dziecięcego zespołu wokalnego pod dyrekcją Elżbiety Gawryszewskiej z okazji Święta Niepodległości, etc, etc..
I nagle okazuje się, że folklor może i wręcz powinien być obecny w szkole kształcącej przyszłych muzyków.
Doświadczenia krajów uczestniczących w naszym projekcie wskazują na potrzebę kultywowania tradycji rodzimych, a jednocześnie poznawania i otwierania się na odmienne tradycje kultur innych. Uniwersalny język muzyki łączy różne narody we wspólnej Europie bez granic, zapewniając im historyczną ciągłość.

 Wraz z młodzieżowym chórem z Wersalu i klasą instrumentów etnicznych

Wspólny koncert szkolnego chóru z młodzieżowym chórem z Moskwy

Nauczyciele szkoły Paweł Kostuj i Aleksandra Kauf podczas warsztatów z nagrywania muzyki etnicznej

WYDARZENIA PROJEKTU:
 
– Warsztaty z Krzysztofem Trebunią-Tutką, https://www.youtube.com/watch?v=LzeIcO5OMJg
– Warsztaty  „Kultura i muzyka Bułgarii”, https://www.youtube.com/watch?v=sIKfXrZ-6bk
– Artykuł: Daria Onderka-Woźniak, „Folklor jako perspektywa w szkole muzycznej”, kwartalnik nr 2 CEA Szkoła Artystyczna, str. 93 https://cea-art.pl/category/kategorie/aktualnosci/

Kőbánya, polska dzielnica Budapesztu

Köbánya Kispest, stacja metro

Z centrum Budapesztu do dzielnicy Kőbánya prowadzi niebieska linia metra oznaczona numerem 3 i zorientowana na osi Północ-Południe (Köbánya Kispest – Újpest Központ). Stacja Kőbánya–Kispest (nazywana przez mieszkańców skrótowo Köki) to ważny autobusowy punkt przesiadkowy, a wielu podróżnych kieruje się stąd wprost na lotnisko imienia Franciszka Liszta, czyli popularne Ferihegy. W pobliżu stacji zatrzymują się także od lat czerwone Polskie Busy. W Kőbánya –  dziesiątej i jednej z największych dzielnic stolicy Węgier – Polacy goszczą jednak od dużo dawniejszych czasów.

Budapeszt – trochę podobnie jak Kraków i Podgórze zjednoczone przez prezydenta Juliusza Leo w 1915 roku – powstał w 1872 roku z połączenia dwóch miast leżących po przeciwnych brzegach Dunaju – Budy i Pesztu. W ten sposób narodziła się milionowa metropolia, do której dalszej rozbudowy potrzebni byli pracownicy fizyczni, robotnicy i chłopi. Czas ten zbiegł się z okresem wielkiej biedy w polskiej Galicji, braku pracy i ziemi, który spowodował masową emigrację zagraniczną około pół miliona osób, w tym dużej ich części na tereny ówczesnych Austro-Węgier. Polacy (Lengyel) napływali do Budapesztu i zamieszkiwali w dziesiątej dzielnicy Kőbánya (węg. kopalnia) w pobliżu ośrodków górniczo-hutniczych, cegielni, kamieniołomów i zakładów przemysłowych, tworząc tzw. Kolonię Polską. Wśród emigrantów poszukujących w Budapeszcie lepszych warunków życia dla siebie i swojej rodziny był także mój pradziadek Sylwester, któremu żona Magdalena urodziła tam dwoje dzieci: córkę Zofię i syna Jana, ochrzczonego następnie w 1915 w polskiej kaplicy na Kőbánya. Szczęście im jednak nie sprzyjało. W tym samym roku, podczas I wojny światowej Sylwester został zmobilizowany do armii austrowęgierskiej i zginął w bitwie na wzgórzu Pustki w Łużnej koło Gorlic. Po śmierci męża Magdalena wraz z dziećmi powróciła do Polski.

Most Krakusa (Franciszka Józefa), łączący Kraków z Podgórzem, czyli dziś most Powstańców Śląskich (przebudowany w 1971 roku)

Most Łańcuchowy na Dunaju, łączący Budę i Peszt, jego filary zostały wykonane z wapienia z Kőbánya

Kolonia Polska w dzielnicy Kőbánya aż do II wojny Światowej była ośrodkiem rozwoju polskiej kultury i oświaty. Powstał tutaj polski kościół, Dom Polski, w którym siostry elżbietanki uczyły języka polskiego, działały także polskie zespoły artystyczne, drużyny harcerskie, organizacje społeczne, biblioteki i czytelnie, wydawano czasopisma, jak na przykład „Tygodnik Polski na Węgierskiej Ziemi”.

Podczas II wojny światowej Kőbánya stała się centrum polskiego „państwa podziemnego” i schronieniem dla polskich uchodźców. W sensie dosłownym zaś podziemia Kőbányi, czyli obszerny system głębokich tuneli – pozostałości po średniowiecznych winiarniach i browarach, a następnie kopalniach wapienia istniejących tu od XVII do XIX wieku – posłużyły jako zakłady produkcji samolotów dla Trzeciej Rzeszy, lecz także schrony dla ludności podczas bombardowań.

Pracownicy kopalni w Budapeszcie, 1904 rok

 Wnętrze kościoła polskiego w Budapeszcie, polichromia autorstwa polskiego malarza-emigranta Karola Malczyka (1947)

Obecnie podziemne korytarze powodują osuwiska ziemi w post-przemysłowej dzielnicy Kőbánya, sprawiając wiele kłopotów mieszkańcom. Niektóre z nich stanowią jednak niemałą atrakcję turystyczną. Położone na głębokości około 30m pod powierzchnią ziemi tunele są wypełnione wodą o temperaturze od 13-15oC i są idealnym miejscem eksploracji dla płetwonurków. Kto wie, co jeszcze skrywają opuszczone wapienne jaskinie w dawnej polskiej dzielnicy Kőbánya…

Kobanya Diving Tour

Barbara Bogunia

Źródła:

www.fortepan.hu (ilustracje)

Mieczysław Wieliczko, „Kőbánya; chłopska, robotnicza, polska dzielnica Budapesztu na przełomie XIX-XX wieku”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia 5455, 317-327, 1999/2000.

Wiesław Tomasz Stefańczyk, „Mniejszość polska na Węgrzech. Stan i potrzeby badań”, Konteksty Kultury, Tom 10, Numer 4, 2013.

Muzyczny Burgas

„Muzyczny Burgas” /„Музикален Бургас”/ pióra bułgarskiej dziennikarki Rumiany Emanuilidu, to prowadzona w szerokim kontekście historycznym monograficzna opowieść o wczoraj i dziś partnerskiego NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” / NUMSI – Narodowa Szkoła Sztuki Muzycznej i Scenicznej/, która stała się kanwą poniższego felietonu.
Książka – przywieziony do Krakowa ze spotkania projektowego w Budapeszcie prezent od bułgarskich kolegów, już od swych pierwszych stron wprowadza czytelnika w czarowny świat starego Burgas. Czarno-białe fotografie z początków XX w. ukazują eleganckich panów w paltotach i melonikach przechadzających się po zalodzonym Morzu Czarnym i spoglądających w górę na kultowe Morskie Kasyno, w którym miejscowa artystyczno-intelektualna elita towarzyska tworzyła życie kulturalne portowego miasta. Z pewnością uważne oko dostrzeże w jej gronie także legendarnych w dziejach Bułgarii muzyków, a zwłaszcza znakomitego kompozytora Panczo Władigerowa, wybranego po latach na patrona powstałej w 1961 r. burgaskiej szkoły muzycznej, czy Warbana Warbanowa – znanego dyrygenta i twórcę oper inspirowanych folklorem. To imieniem tego ostatniego nazwano organizowany raz na dwa lata krajowy konkurs wykonawczy, który od 1963 r. na stałe zagościł w kalendarium imprez muzycznych szkoły w Burgas. Podczas jego kolejnej edycji w marcu 2018 pojawi się na nim z pewnością logo projektu Erasmus+.
I taka to już naturalna kolej rzeczy, bo dzisiejsze  NUMSI pod dyrekcją Złatiny Panteleewej jest otwarte na coraz to nowe wyzwania: „Magic” – międzynarodowy konkurs interpretacji muzyki niemieckiej i austriackiej, „Jesienne korespondencje” oraz „Letnie korespondencje” czyli  międzynarodowy festiwal kulturalny, krajowy konkurs z teorii muzyki czy festiwal „Swobodna scena młodego wykonawcy”, to tylko część imprez organizowanych w tej szkole. Nie można także zapomnieć choćby o cyklicznie prowadzonych w każdą środę koncertach tematycznych. Sprawdźmy ich repertuar w najbliższym czasie: np. 10.01.18 – „20 pytań o sztuce”, 24.01.- „Taniec w muzyce instrumentalnej”, 21.02.- „Przedstawiamy Wam… Fryderyka Chopina”, zaś 18.04.- „Podróż w czasie – romantyzm”. Po takiej kwietniowej muzycznej podróży w głąb epoki romantyzmu pewnie warto będzie udać się na romantyczny spacer przez piękny, otaczający szkołę park, a potem… skosztować znakomitych lodów serwowanych przez miłą panią w pobliskim sklepiku.
A co o swojej szkole sądzą jej uczniowie? Zapytajmy może młodą gitarzystkę Elję Akopian: „Mamy bardzo dobrych, oddanych nauczycieli /…/. Są ludźmi sztuki, którzy pomagają nam posiąść wiedzę i stać się, jak oni, dobrymi muzykami, aktorami i tancerzami. Wspaniale grający muzycy, baleriny tańczące w niewiarygodny sposób, aktorzy występujący w różnych pięknych spektaklach. Wszyscy zawsze na bardzo wysokim poziomie. Czuję się dumna, kiedy uczestniczę w koncertach szkoły”.  I trudno się temu dziwić, bo szkolne koncerty NUMSI naprawdę mogą zachwycać. Coś o tym wie pisząca te słowa, gdyż nagranie jednego z takich koncertów oglądała latem w Bułgarii, w paśmie lokalnej telewizji SKAT. W roku 2018 repertuar koncertowy uczniów bułgarskich wzbogaci muzyka polska i węgierska. W ramach projektu „Muzyka narodowa krajów Europy jako perspektywa edukacyjna i zawodowa młodzieży muzycznej” we wrześniu nad brzegiem Morza Czarnego planowany jest plenerowy koncert, podczas którego połączone orkiestry i chóry zaprzyjaźnionych szkół z Burgas, Budapesztu i Krakowa wykonają utwory zainspirowane folklorem krajów partnerskich. Do miłych wrześniowych spotkań w muzycznym Burgas!

Wszystkiego najlepszego w Nowym 2018 Roku! – Честита Новата 2018 година!

Daria Onderka-Woźniak – koordynator współpracy z partnerem bułgarskim

P.S.
Miło nam poinformować, że dzięki uprzejmości przewodniczącego Konfederacji Pisarzy Bułgarskich pana Stanisława Marashki, niniejszy felieton ukazał się w j. bułgarskim pod następującym linkiem: http://konfederaciabgpisateli.com/
Po wcześniejszej publikacji poświęconej I TPM w Budapeszcie, jest to już druga publikacja postów bloga naszego projektu na stronach Konfederacji Pisarzy Bułgarskich, co napawa nadzieją na naszą dalszą owocną, międzynarodową współpracę.

Fotografia z początku XX w. z książki ” Muzyczny Burgas” – zalodzone Morze Czarne, w oddali kultowe Morskie Kasyno.

Film o współczesnym Burgas:

I TPM – BUDAPESZT 20-23.11.2017

Uczestników I Międzynarodowego Spotkania Projektowego /Transnational Project Meeting/Budapeszt przywitał nieco nostalgiczną, dżdżystą aurą. Kiedy staromodny tramwaj linii 49 wjechał na most na Dunaju, w jego wilgotnych oknach odbiły się rozmyte światełka ze wzgórza Gellerta. Ale nie ma to jak pyszna węgierska zupa gulaszowa i paprykarz na poprawę jesiennego humoru zmęczonych podróżą uczestników! Teraz tylko trzeba się dobrze wyspać, bo program TPM-u bardzo napięty i wymagający.
Obradujemy w siedzibie budapesztańskiego partnera – Kroó Music School. Eszter Dudas, nasza węgierska koordynatorka, zadbała o wszystko – są imienne plakietki, teczki personalne i wystrój sali obowiązkowo w biało-czerwono- zielonych kolorach flag państwowych partnerów projektu. Zaczynamy od prezentacji wszystkich szkół /bardzo się podobał krótki filmik o naszej szkole!/, a następnie Grzegorz Łobodziński, our president, przystępuje do omawiania w j. angielskim ważnych spraw organizacyjnych i formalnych. Na początek wszelkie zawiłości umowy, następnie cele i zadania poszczególnych partnerów, a już przecież czekają jakże ważne finanse projektu! Trzeba też zacząć omawiać program mobilności, bo jutro Attila, dyrygent węgierskiej orkiestry, może nie być aż tak dyspozycyjny.
Zmęczeni kończymy późnym wieczorem, ale już z rana przecież trzeba dokończyć wszystkie mobilności! Zaczynają się dyskusje – dyrektor NUMSI z Bułgarii ma mnóstwo świetnych pomysłów. Koordynatorki z Burgas – Iliana Angełowa i Krakowa – Daria Onderka-Woźniak, wprost nie mogą nadążyć z tłumaczeniami! Angielski, polski, węgierski, bułgarski i rosyjski – każdy radzi sobie jak może, żeby tylko precyzyjnie dogadać zgodne z zapisami projektu szczegóły. Na szczęście udaje się uzyskać porozumienie i wreszcie wiadomo z jakim repertuarem wystąpią szkoły partnerskie na koncercie finałowym w Instytucie Kultury Bułgarskiej w Budapeszcie, a co zaprezentują w plenerowym koncercie nad brzegiem Morza Czarnego w Burgas. Oj, ciężkie zadanie czeka Pawła Kostuja z krakowskiego SOSW, który będzie się zajmował nagraniami z występów! Póki co na razie w Budapeszcie, w drugim dniu TPM omawia Dropbox. Musi się z tym pospieszyć, bo już czeka Basia Bogunia, odpowiedzialna za kompozytorski konkurs internetowy „Folking z Erasmusem+”.

Jeszcze „tylko” podpisanie umowy projektowej, końcowe pytania oraz raporty, i po zamknięciu o godz. 20 szkoły naszego węgierskiego partnera umordowani, ale szczęśliwi, przy sprzyjającej pogodzie wybieramy się na ostatni, i zresztą jedyny spacer po Budapeszcie. W świątecznej scenerii, z nocnym oświetleniem stolica Węgier jest wyjątkowo zachwycająca! Ostatnie zdjęcie z widocznym w oddali zamkiem i nocny staromodny tramwaj linii 49 zawozi polskich uczestników I TPM na dworzec autobusowy, gdzie już czeka powrotny autobus do Krakowa. Działania projektowe rozpoczęte!

Daria Onderka-Woźniak

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook