ŚRODA 15 STYCZNIA 2020

Sala Koncertowa SM I i II st. im. B. Rutkowskiego, Kraków, Józefińska 10

GODZ.15.30
– Uroczyste otwarcie IX Międzynarodowego Konkursu
Współczesnej Muzyki dla Dzieci i Młodzieży
– Występ Yehudy Prokopowicza – fortepian,
laureata Grand Prix VIII edycji konkursu
– Prawykonanie utworu pt: Kształty i Przestrzenie dra hab. Macieja Jabłońskiego; kwartet smyczkowy przygotowany przez mgr Błażeja Michnę

PRZESŁUCHANIA
16.30 – 17.45 Grupa I (Nr 1–11)
17.45 – 18.00 Przerwa
18.00 – 18.45 Grupa I c.d. (Nr 12-16)
18.45 – 19.30 obrady Jury
19.30 – Ogłoszenie wyników I grupy i Konsultacje z Jurorami

CZWARTEK 16 STYCZNIA 2020

PRZESŁUCHANIA
8.30–10.00 Grupa II (Nr 17-24)
10.00–10.55 Przerwa
10.15–11.45 Grupa II c.d. (Nr 25 – 32)
11.45-12.30 Obrady Jury
12.30 – Ogłoszenie wyników Grupy II, Konsultacje z Jurorami
12.30 – 15.30 Przerwa

15.30 – 17.00 Grupa III (Nr 33-37)
17.00 – Warsztaty kompozytorskie prowadzone przez dra hab. Macieja Jabłońskiego. Sala teoretyczna nr 7.
18.30 Odcienie Muzyki Współczesnej – Koncert Edukacyjny nauczycieli SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie

PIĄTEK 17 STYCZNIA 2020

PRZESŁUCHANIA
9.00 – 10.30 GRUPA III c.d. (Nr 38-43)
10.30 – 11.15 Przerwa
11.15 – 12.00 Ogłoszenie wyników Grupa III, Konsultacje z Jurorami
12.00 – 13.30 Grupa IV c.d. (Nr 44–48)
13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 16.30 Grupa IV c.d. (Nr 49-53)
16.30 – 16.45 Przerwa
16.45 – 17.45 Grupa IV c.d. (Nr 54-56)
17.45 – 18.30 Przerwa, obrady Jury
17.45 – Wykład pt: Dźwięk i jego cechy: szereg alikwotów a barwa w muzyce
dra Michała Papara. Sala teoretyczna nr 7
18.30 Ogłoszenie wyników Grupy IV, Konsultacje z Jurorami

SOBOTA 18 STYCZNIA 2020

9.00 – 10.30 Zespoły kameralne Grupy I, II i IV (Nr 1-5)
10.30 – 11.15 Wykład pt: Uczeń-Rodzic-Nauczyciel. Systemowa koncepcja
procesu rozwoju uzdolnień muzycznych, mgr Sabina Krzywicka
11.15 Ogłoszenie wyników dla zespołów kameralnych
12.00 Koncert Laureatów. Po koncercie laureatów konsultacje z Jurorami