Ponad 100 wykonawców – solistów i kameralistów – z kilku krajów Europy weźmie udział w tegorocznej edycji festiwalu muzyki współczesnej dla dzieci i młodzieży Srebrna Szybka, organizowanego po raz ósmy przez krakowską Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. B. Rutkowskiego (ul. Józefińska 10) w dniach 14-17 marca 2018.

Festiwal został powołany do życia w 2004 roku pod honorowym patronatem Profesora Adama Kaczyńskiego, nieżyjącego już twórcy legendarnego zespołu MW2 i wieloletniego kierownika Katedry Interpretacji Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie. W ramach festiwalu w cyklu dwuletnim odbywają się dwa konkursy: kompozytorski i wykonawczy, a jego celem jest promowanie współczesnych trendów, technik kompozytorskich i wykonawczych wśród uczniów i pedagogów szkół muzycznych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Tegoroczny konkurs wykonawczy znalazł się na liście wydarzeń rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a obradom międzynarodowego Jury złożonego z wybitnych specjalistów w zakresie muzyki współczesnej przewodniczyć będzie Profesor Zdzisław Łapiński.

Konkursowi towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń towarzyszących: warsztaty nowych technik kompozytorskich i instrumentoznawstwa (Maciej JabłońskiMichał Jakub Papara), wykłady o muzyce najnowszej (Barbara Bogunia) oraz specjalne koncerty w wykonaniu dotychczasowych laureatów konkursu i pedagogów z utworami m.in. George’a Crumba, Arvo Pärta, Witolda Lutosławskiego, Gary’ego Schockera i Leszka Wojtala. Nie zabraknie akcentów nawiązujących do wkładu szkoły przy ulicy Józefińskiej w kształtowanie kultury muzycznej Krakowa, w postaci wieczoru poświęconego pamięci jej patrona Bronisława Rutkowskiego „ojca nowoczesnej polskiej organistyki” w 120-tą rocznicę urodzin z udziałem jego uczniów, organistów-wirtuozów Joachima Grubicha i Marka Stefańskiego. Wywiad ilustrowany pokazem unikatowych fotografii oraz archiwalnych nagrań przeprowadzi Mateusz Borkowski. Zabrzmią także oryginalne współczesne opracowania polskich pieśni ludowych zebranych przez Rutkowskiego w wersji na chór z towarzyszeniem fortepianu i instrumentów etnicznych.

polmic.pl