Srebrna Szybka

Celem Festiwalu jest promowanie współczesnych trendów, technik kompozytorskich i wykonawczych wśród uczniów i pedagogów szkół muzycznych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia nauczania. Organizowany jest w edycji dwuletniej, a w jego skład wchodzą dwa konkursy – wykonawczy i kompozytorski oraz imprezy towarzyszące.

KONKURS WYKONAWCZY od 2006 roku posiada rangę międzynarodowego. Przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Uczestnicy są oceniani w czterech grupach wiekowych oraz w trzech kategoriach wykonawczych. Jury przyznaje trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w każdej kategorii, a także nagrodę Grand Prix dla najwybitniejszego uczestnika. Uwieńczeniem konkursu jest Koncert Laureatów.

KONKURS KOMPOZYTORSKI ma zasięg ogólnopolski. Jego zadaniem jest poszerzenie literatury metodycznej spełniającej założenia Festiwalu oraz wyłonienie utworów obowiązkowych na konkursy wykonawcze kolejnych edycji Festiwalu. Podczas finału konkursu odbywa się uroczyste uhonorowanie laureatów oraz wykonanie nagrodzonych utworów przez uczniów Szkoły Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Konkursom towarzyszą także koncerty, wykłady i warsztaty wykonawcze. Ich zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat różnych aspektów muzyki współczesnej oraz jej popularyzacja wśród uczniów i pedagogów szkół muzycznych.

Idea powstania Festiwalu, promującego muzykę współczesną w ośrodkach edukacji muzycznej zrodziła się we wrześniu 2002 roku z inicjatywy Sabiny  KRZYWICKIEJ, Renaty GUZIK, pedagogów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie i dyrektora szkoły mgr Marty NOWACZYK-ŁAPIŃSKIEJ, co zaowocowało stworzeniem wielowymiarowej imprezy o międzynarodowym zasięgu.

Nazwa festiwalu pochodzi od tytułu piosenki dla dzieci, autorstwa jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich XX wieku – Witolda Lutosławskiego.