Wyniki

Listy przyjętych i nieprzyjętych do SM II stopnia do Szkoły Muzycznej II stopnia – Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (sm1krakow.eu)


Terminy

Egzaminy wstępne będą się odbywać w dniach 12-21 maja 2022 r. według następującego planu: 

Czwartek 12 maja: instrumentalistyka jazzowa – gitara, skrzypce
Wtorek 17 maja: instrumentalistyka jazzowa – trąbka, puzon, flet, saksofon, perkusja, fortepian, kontrabas, gitara basowa
Wtorek 17 maja: część teoretyczna egzaminu dla kandydatów zdających na wszystkie instrumenty jazzowe

Środa 18 maja: wokalistyka jazzowa 
Czwartek 19 maja: instr. dęte drewniane, instr. smyczkowe, gitara, harfa 
Piątek 20 maja – instr. dęte blaszane, wokalistyka klasyczna 
Sobota 21 maja – fortepian, klawesyn.

Celem przystąpienia do egzaminu wstępnego należy złożyć podanie wg zasad wskazanych w Regulaminie rekrutacji. 

Podanie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie lub przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@sm1krakow.eu najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r.

Wymagania egzaminacyjne udostępnione są na stronie internetowej www.sm1krakow.eu (poniżej)


Konsultacje (11-30 kwietnia 2022)

Konsultacje odbędą się poprzez kontakt z wybranym nauczycielem drogą mailową. Za zgodą nauczyciela i kandydata możliwe jest przeprowadzenie konsultacji na terenie szkoły. Konsultacje są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych zasadami przeprowadzania rekrutacji, zadaniami stawianymi przed kandydatami oraz tego w jaki sposób przygotować się do jak najlepszego zaprezentowania przed komisją. 

Konsultacji udzielają nauczyciele przedmiotów głównych (terminy do indywidualnego ustalenia) oraz teoretycznych (w terminach podanych niżej). 

Informacje o nauczycielach udzielających konsultacji z zakresu przedmiotów głównych dostępne są na szkolnej stronie internetowej Nasi Pedagodzy – Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (sm1krakow.eu)

Lista nauczycieli udzielających konsultacji

Uwaga: w ramach konsultacji można się kontaktować na podany adres e-mail w okresie 11-30 kwietnia 2022

Zapisy na konsultacje z zakresu części teoretycznej egzaminu wstępnego prowadzi sekretariat szkoły pod nr tel. 12 656 09 45. Konsultacje te będą odbywać się w soboty: 2 kwietnia, 9 kwietnia, 23 kwietnia, 7 maja i 14 maja 2022 r.


Regulamin


Do pobrania

Formularze dla kandydatów można pobrać ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły.


Wymagania z części teoretycznej dla wszystkich specjalności:


Wymagania: specjalność instrumentalistyka


Wymagania: specjalność wokalistyka


Wymagania: specjalność instrumentalistyka jazzowa


Wymagania: specjalność wokalistyka jazzowa