Wyniki

Listy przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia – Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (sm1krakow.eu)


Terminy

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch części: 

  • pisemnej – testu grupowego dla wszystkich kandydatów)
    w dniach 9 – 10 maja 2022 r. w godzinach popołudniowych,
  • praktycznej – indywidualnego przesłuchania kandydatów
    w dniach 16-17 maja2022 r. w godzinach popołudniowych. 

Celem zgłoszenia kandydata należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem (tel. 12 6560945), by ustalić dokładny termin przesłuchania oraz złożyć podanie według zasad wskazanych w Regulaminie rekrutacji.

Podanie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie lub przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@sm1krakow.eu najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r.


Konsultacje (nieobowiązkowe)

Konsultacje dla kandydatów do SM I stopnia będą odbywać się w soboty: 2 kwietnia, 9 kwietnia, 23 kwietnia i 7 maja 2022 r.

Konsultacji udzielają nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych prowadzący zajęcia z uczniami najmłodszych klas i są one przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych zasadami przeprowadzania rekrutacji, zadaniami stawianymi przed kandydatami oraz tego w jaki sposób przygotowywać się do jak najlepszego zaprezentowania przed komisją. 

Zapisy na konsultacje przyjmuje sekretariat pod numerem telefonu 12 656 09 45, można także się na nie zapisać przy okazji składania podania o przyjęcie do szkoły. 


Regulamin


Do pobrania

Formularze dla kandydatów można pobrać ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły. Kandydatów do klas wyższych niż pierwsza obowiązuje procedura egzaminu kwalifikacyjnego. 


Indywidualne badanie predyspozycji kandydata do szkoły muzycznej I stopnia

Zaśpiewanie wybranej piosenki z podanego zestawu lub piosenki dowolnej

Piosenki:

I. SŁUCH MUZYCZNY :

      Słuch melodyczny:
powtórzenie głosem usłyszanych dwóch i trzech dźwięków
oraz określenie czy były wesołe czy smutne

      Słuch harmoniczny:
rozpoznanie ilości zagranych dźwięków

      Poczucie tonalne:
dośpiewanie jednym dźwiękiem zakończenia melodii                            

      Wyobraźnia muzyczna:
do zagranej melodii dośpiewanie  kilkudźwiękowej melodyjki

II. PAMIĘĆ MUZYCZNA   

powtarzanie głosem dwóch różnych melodii
porównanie dwóch zagranych melodii (taka sama, inna)                                     

III. POCZUCIE RYTMU   

wyklaskanie rytmów na zasadzie „echa”