Ur. 1980 w Krakowie

Absolwent Wydziału Instrumentalnego (klasa gitary M. Nagy’a) oraz Wydziału Twórczości, Edukacji i Interpretacji Muzycznej (specjalność: kompozycja, w klasie M. Chyrzyńskiego). Studiował także muzykę elektroniczną pod kierunkiem M. Chołoniewskiego.

Jego twórczość obejmuje różne formy i gatunki z przewagą utworów kameralnych. Ważną część stanowią kompozycje przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Utwory prezentowane były na licznych festiwalach krajowych: Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Srebrna Szybka itd.

Jako instrumentalista L. Wojtal wykonuje głównie muzykę XX i XXI wieku, również własne kompozycje i improwizacje. Pracuje jako pedagog, nauczyciel gitary, aranżer, kompozytor w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Gdowie oraz Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Nieustającą inspirację dla twórczości L. Wojtala stanowi działalność pozamuzyczna – sportowa (wspinaczka skałkowa) oraz fotograficzna (analogowa).