Otwórz plik

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie podjęcia nauki w naszej szkole wpłatą darowizny na rzecz szkoły  w wysokości 60 zł, lub złożeniem pisemnej deklaracji w wypadku, gdy potwierdzenie darowizną jest niemożliwe,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 czerwca 2017 r. 

numer konta: 971240 4432 1111 0000 4724 7152