I miejsce – Maria Reiss – przygotowanie p. W. Jagieła
I miejsce – Marta Marynowska – przygotowanie p. U. Rosół – Knapik

II miejsce – Sara Rejko – przygotowanie p. W. Jagieła
II miejsce – Maja Skupniewicz  – przygotowanie p. W. Jagieła

III miejsce – Zofia Lerch – przygotowanie p. U. Rosół – Knapik
III miejsce – Magdalena Micał – przygotowanie p. W. Jagieła
III miejsce – Alicja Kotowicz – przygotowanie p. U. Rosół – Knapik

Wyróżnienia :
– Helena Dardzińska – przygotowanie p. U. Rosół – Knapik
– Patrycja Różańska – przygotowanie p. W. Jagieła

Folking

Facebook