I miejsce – Mateusz Pilzak

II miejsce – Anna Radomińska-Lasek

III miejsce – Natalia Treit

III miejsce – Maria Baster (ex equo)

Wyróżnienia:

Henryk Skrzypulec

Stanisław Rogaliński-Kuta

Folking

Facebook