HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Informacje dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
Szkoły Muzycznej  II st. przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie

Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w godzinach 11.00-13.00, obejmujące informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. Formy poradnictwa obejmują:

 1. punkt konsultacyjny czynny: 07.04, 14.04, 21.04, 12.05.2018 r. w godz. 10.00-13.00  (można dokładnie ustalić indywidualne spotkanie rezerwując termin w sekretariacie szkoły tel. 12 656 09 45)
 2. Dzień Otwarty Szkoły dnia 14 kwietnia 2018 r. od 10.00 do 14.00 – szczegółowy program ukaże się na stronie internetowej szkoły www.sm1krakow.pl.

Egzaminy wstępne:

 • 24.05.2018 r.
  Instrumentalistyka jazzowa
  Sekcja Instrumentów dętych, perkusji i akordeonu
 • 25.05.2018 r.
  Sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy
  Wokalistyka klasyczna
  Wokalistyka jazzowa
 • 26.05.2018 r.
  Sekcja fortepianu

Szczegółowy plan egzaminów wstępnych zostanie podany w późniejszym terminie.

* Są to terminy planowane i mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II st. jest:
  §  na Wydział Instrumentalny – ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 10 lat oraz nie więcej 23 lata
  §  na Wydział Wokalny – ukończenie 16 lat i nie przekroczenie 23 roku życia
 2. Przyjęcie kandydatów do SM II st. następuje na podstawie punktacji z egzaminu praktycznego i teoretycznego.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SM II st. na Wydział Instrumentalny zobowiązani są przystąpić do egzaminów z kształcenia słuchu oraz z wiadomości teoretycznych objętych programem nauczania w szkołach muzycznych I stopnia.
  Na wydział wokalny obowiązuje tylko egzamin z kształcenia słuchu.
 4. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego (instrument, śpiew) należy napisać szczegółowy program wykonywany podczas egzaminu.
 5. Kandydaci powinni złożyć w dniach 19.03.2018 – 18.05.2018 r. w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 

Prosimy o umieszczenie w podaniu informacji, czy zdający będzie potrzebował akompaniatora podczas egzaminu.

Specjalność: Instrumentalistyka

 • podanie (kwestionariusz)
 • ostatnie świadectwo szkoły muzycznej
 • ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej
 • opinia pedagoga instrumentu głównego
 • świadectwo lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
 • dwa zdjęcia
 • koszulka na składane dokumenty
Uwaga:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły II st. w specjalności instrumentalistyka, mogą zgłosić chęć uczestnictwa w lekcjach gry na instrumentach dawnych (jedna godzina w tygodniu)-jako przedmiot dodatkowy w następujących specjalizacjach:

 • fortepian – zgłoszenie na klawesyn
 • skrzypce i altówka – zgłoszenie na skrzypce barokowe i altówkę barokową
 • wiolonczela – zgłoszenie na wiolonczelę barokową
 • flet poprzeczny – zgłoszenie na flet traverso
 • trąbka – zgłoszenie na trąbkę barokową
 • dowolny instrument – zgłoszenie na flet prosty
 • gitara i inne instrumenty – zgłoszenie na lutnię

Specjalność:  Wokalistyka

 • podanie (kwestionariusz)
 • ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej
 • świadectwo lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
 • aktualne świadectwo od lekarza laryngologa
 • dwa zdjęcia
 • koszulka na składane dokumenty

Specjalność:  Instrumentalistyka jazzowa

 • podanie (kwestionariusz)
 • ostatnie świadectwo szkoły muzycznej
 • ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej
 • świadectwo lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
 • dwa zdjęcia
 • koszulka na składane dokumenty

Specjalność:  Wokalistyka jazzowa

 • podanie (kwestionariusz)
 • ostatnie świadectwo szkoły muzycznej
 • ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej
 • świadectwo lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
 • aktualne świadectwo od lekarza laryngologa lub foniatry
 • dwa zdjęcia
 • koszulka na składane dokumenty

PROGRAMY EGZAMINÓW:

Specjalność instrumentalistyka: pobierz plik

Specjalność wokalistyka: pobierz plik

Specjalność: Instrumentalistyka jazzowa i Wokalistyka jazzowa: pobierz plik