Prosimy o zapoznanie się z procedurą przeprowadzania rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

Terminy

Egzaminy wstępne będą się odbywać w dniach 18-22 maja br. według następującego rozkładu:

Wtorek 18 maja – instrumentalistyka jazzowa

Środa 19 maja – wokalistyka jazzowa

Czwartek 20 maja – instrumenty dęte drewniane, blaszane i perkusja

Piątek 21 maja – fortepian, klawesyn, gitara, harfa, wokalistyka klasyczna

Sobota 22 maja – instrumenty smyczkowe

Celem przystąpienia do egzaminu wstępnego należy złożyć podanie wg zasad wskazanych w Regulaminie rekrutacji. Uczynić to można na dwa sposoby:

– podanie wraz z załącznikami w kopercie umieścić w specjalnej skrzynce podawczej przy portierni w budynku szkoły; możliwe jest uzyskanie potwierdzenia złożenia dokumentów,

– drogą mailową na adres: rekrutacja@sm1krakow.eu


Konsultacje – od 10 do 30 kwietnia

Tegoroczne konsultacje odbędą się w formie zdalnej, poprzez kontakt z wybranym nauczycielem drogą mailową. Z uwagi na to, że w tym roku egzaminy wstępne obejmują tylko część praktyczną, konsultacje dotyczyć będą tylko tej części egzaminu. Za zgodą nauczyciela i kandydata możliwe jest przeprowadzenie konsultacji na terenie szkoły.

Konsultacje są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych zasadami przeprowadzania rekrutacji, zadaniami stawianymi przed kandydatami oraz tego w jaki sposób przygotować się do jak najlepszego zaprezentowania przed komisją.

Konsultacji udzielają nauczyciele przedmiotów głównych prowadzący zajęcia w sekcjach instrumentalistyki, instrumentalistyki jazzowej, wokalistyki i wokalistyki jazzowej.

Informacje o nauczycielach uczących w szkole dostępne są na stronie internetowej https://sm1krakow.eu/nasza-kadra/

Uwaga: w ramach konsultacji można się kontaktować na podany adres e-mail w okresie trwania konsultacji – w dniach 10-30 kwietnia br. lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły 12 656 09 45


Regulamin

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

Przypominamy, że w tym roku egzamin wstępny obejmuje tylko część praktyczną. Wymagania egzaminacyjne udostępnione są na stronie internetowej:

www.sm1krakow.eu/szkola-muzyczna-ii-stopnia (poniżej)

W przypadku zwiększonego ryzyka epidemicznego, zastrzegamy możliwość zastąpienia stacjonarnej formy egzaminu inną formą, np. poprzez przesłanie przez kandydatów nagrań – o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga. Centrum Edukacji Artystycznej wprowadza zmiany w zasadach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 w przypadku Szkoły muzycznej II st. w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i lutnictwo

  • przeprowadza się egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
  • nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej

Prosimy o zapoznanie się z pełnym komunikatem, a w szczególności informacjami dotyczącymi ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego, wyznaczania terminów przeprowadzania egzaminu wstępnego oraz informacjami o obowiązku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

Źródło: https://cea-art.pl/wyjasnienia-w-zakresie-rekrutacji-na-rok-szkolny-2021-22/


Do pobrania

Formularze dla kandydatów można pobrać ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły.


Wymagania: specjalność instrumentalistyka


Wymagania: specjalność wokalistyka


Wymagania: specjalność instrumentalistyka jazzowa


Wymagania: specjalność wokalistyka jazzowa