Konsultacje

Na poszczególne terminy konsultacji prosimy zapisywać się w sekretariacie Szkoły.

Konsultacje dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia na rok szkolny 2019/2020

    • 23 marca 2019  godz. : 10.00-10.45, 11.00-11.45, 12.00-12.45 – sala 15
    • 30 marca 2019  godz. : 10.00-10.45, 11.00-11.45, 12.00-12.45 – sala 15
    • 6 kwietnia  2019 –  Dzień Otwarty Szkoły godz.: 9.00-9.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45, 12.00-12.45 – sala 15
    • 13 kwietnia 2019  godz. : 10.00-10.45, 11.00-11.45, 12.00-12.45 – sala 15

Regulamin

Szczegółowe informacje w linku poniżej:
Regulamin rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia


Terminy

15-17 maja 2019 r. – testy, badanie przydatności kandydata do kształcenia w Szkole Muzycznej I stopnia

22-24 maja 2019 r. – indywidualne badanie predyspozycji muzycznych

Dokładne terminy do ustalenia w sekretariacie szkoły po uprzednim złożeniu formularza zgłoszeniowego.


Do pobrania

Formularze dla kandydatów można pobrać ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od 18.03.2019 r. do 8.05.2019 r.

 


Indywidualne badanie predyspozycji kandydata do szkoły muzycznej I stopnia

Zaśpiewanie wybranej piosenki z podanego zestawu lub piosenki dowolnej

Piosenki:

I. SŁUCH MUZYCZNY :

      Słuch melodyczny:
powtórzenie głosem usłyszanych dwóch i trzech dźwięków
oraz określenie czy były wesołe czy smutne

      Słuch harmoniczny:
rozpoznanie ilości zagranych dźwięków

      Poczucie tonalne:
dośpiewanie jednym dźwiękiem zakończenia melodii                            

      Wyobraźnia muzyczna:
do zagranej melodii dośpiewanie  kilkudźwiękowej melodyjki

II. PAMIĘĆ MUZYCZNA   

powtarzanie głosem dwóch różnych melodii
porównanie dwóch zagranych melodii (taka sama, inna)                                     

III. POCZUCIE RYTMU   

wyklaskanie rytmów na zasadzie „echa”