Prosimy o zapoznanie się z procedurą przeprowadzania rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

Terminy

Indywidualne przesłuchania kandydatów, tzw. badanie przydatności do kształcenia odbywać się będą w dniach 26-28 maja w godzinach popołudniowych.

Celem przystąpienia do przesłuchania należy się skontaktować telefonicznie z sekretariatem (tel. 12 6560945) i zapisać na określoną porę przesłuchania oraz złożyć podanie według zasad wskazanych w Regulaminie rekrutacji. Uczynić to można na dwa sposoby:

– podanie wraz z załącznikami w kopercie umieścić w specjalnej skrzynce podawczej przy portierni w budynku szkoły; możliwe jest uzyskanie potwierdzenia złożenia dokumentów,

– drogą mailową na adres: rekrutacja@sm1krakow.eu

Przesłuchanie jednego kandydata trwa ok. 10 minut.

Konsultacje

Tegoroczne konsultacje odbędą się w formie zdalnej, z wykorzystaniem komunikatora Skype.

Konsultacji udzielają nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych prowadzący zajęcia z uczniami najmłodszych klas i są one przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych zasadami przeprowadzania rekrutacji, zadaniami stawianymi przed kandydatami oraz tego w jaki sposób przygotowywać się do jak najlepszego zaprezentowania przed komisją.

Chętnych zapraszamy do zapisywania się na jeden z wybranych terminów:

10 kwietnia – godz. 10.00, 10.45, 11.30

17 kwietnia – godz. 10.00, 10.45, 11.30

24 kwietnia – godz. 10.00, 10.45, 11.30

8 maja         – godz. 10.00, 10.45, 11.30

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy przyjmuje sekretariat pod numerem telefonu 12 656 09 45.

Przy zapisie zostaną podane dane kontaktowe umożliwiające kontakt z nauczycielem celem odbycia konsultacji. 


Regulamin

Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku rekrutacja będzie polegała na przeprowadzeniu tzw. badania przydatności do kształcenia w szkole muzycznej I stopnia poprzez indywidualne przesłuchanie kandydata przez komisję rekrutacyjną. Nie będą w tym roku organizowane testy grupowe. W przypadku zwiększonego ryzyka epidemicznego, zastrzegamy możliwość zastąpienia w/w indywidualnych przesłuchań inną formą badania przydatności, np. poprzez przesłanie przez kandydatów nagrań wykonanej piosenki bądź innych zadań – o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szczegółowe informacje w linku poniżej:


Do pobrania

Formularze dla kandydatów można pobrać ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły.


Indywidualne badanie predyspozycji kandydata do szkoły muzycznej I stopnia

Zaśpiewanie wybranej piosenki z podanego zestawu lub piosenki dowolnej

Piosenki:

I. SŁUCH MUZYCZNY :

      Słuch melodyczny:
powtórzenie głosem usłyszanych dwóch i trzech dźwięków
oraz określenie czy były wesołe czy smutne

      Słuch harmoniczny:
rozpoznanie ilości zagranych dźwięków

      Poczucie tonalne:
dośpiewanie jednym dźwiękiem zakończenia melodii                            

      Wyobraźnia muzyczna:
do zagranej melodii dośpiewanie  kilkudźwiękowej melodyjki

II. PAMIĘĆ MUZYCZNA   

powtarzanie głosem dwóch różnych melodii
porównanie dwóch zagranych melodii (taka sama, inna)                                     

III. POCZUCIE RYTMU   

wyklaskanie rytmów na zasadzie „echa”