Zapraszamy do lektury publikacji naszych pedagogów

Waldemar Król, Etiudy w stylu romantycznym na fortepian (Cantabiglie, Ottavansia, Micromatica, Gamante, Passaggionde, Viennsieme, Trillarpeggio); Wydawnictwo MUZO w Katowicach, 2020

Paweł Poradzisz, tłumaczenie i opracowanie: Pumping Nylon – Scott Tennant. Podręcznik dostępny w bibliotece szkoły.

Robert Pyrek, Dziecko zdolne w szkole muzycznejEdukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli nr 2, 93-98, 2014

Leszek HeFi Wiśniowski, Lechoechoplexita, CM Records – CM 1002, 2006

Leszek HeFi Wiśniowski ft. Krzesimir Dębski, Kinetyka, EWMusic – 1001, 2010

Leszek Wiśniowski, HeFi Quartet ft. Krzesimir Dębski, LivePolskie Radio, 2013

Leszek Wiśniowski, HeFi Quartet, Parallax Error, SJRecords 019, 2017, Wywiad 1, Wywiad 2

Daria Onderka-Woźniak, Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w kontekście zdalnego nauczania gry na fortepianie – kwartalnik CEA Szkoła Artystyczna, Zeszyt 2 (10) 2020

Daria Onderka-Woźniak, Folklor jako perspektywa edukacyjna w szkole muzycznej, kwartalnik nr 2 CEA Szkoła Artystyczna, str. 93 https://cea-art.pl/kwartalnik/ART-2.pdf

Daria Onderka-Woźniak, Artystyczna szkoła artystycznych projektów, „Hejnał Oświatowy” nr 10/176 2018 

Daria Onderka-Woźniak, Музикален Бургас  /Мuzyczny Burgas/, strona Konfederacji Pisarzy Bułgarskich

Daria Onderka-Woźniak, publikacje internetowe:
http://konfederaciabgpisateli.com/музикален-бургас/
http://konfederaciabgpisateli.com/i-tpm-budapeszt-21-23-11-2017/
http://konfederaciabgpisateli.com/покана-за-концерт-на-музиканти-от-бург/
http://konfederaciabgpisateli.com/wydarzenie-muzycznie-o-zasiegu-miedzynarodowym-w-krakowie/

Daria Onderka-Woźniak,  przetłumaczenie z j. bułgarskiego na j. polski oraz opracowanie podręczników (opracowanie dostępne w bibliotece szkolnej):
– Milena Kurteva, SZKOŁA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – MUZYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA„Kamerton” Sofia 2016
– Milena Kurteva, METODYKA NAUCZANIA NA FORTEPIANIE, „Muzika”, Sofia 1994 (fragm.)

Andrzej Mądro, Gra w kształcenie słuchu, „Ruch Muzyczny” nr 7,/2017

Andrzej Mądro, Muzyka a nowe media, Akademia Muzyczna w Krakowie 2017

Andrzej Mądro, To jeszcze muzyka? O sztuce nowych mediów i twórczości elektroakustycznej, „Teoria Muzyki” nr 6/2015

Maciej Jabłoński, Andrzej Mądro, Młodzi kompozytorzy krakowscy, „Ruch Muzyczny”, nr 13/2011

Barbara Bogunia, Dziecko i dźwięki – od pierwszego krzyku do baby disco, czyli o wymiarach współczesnej kultury dziecięcej, „Glissando” nr 27/2015

Barbara Bogunia, Lenny edukator„Ruch Muzyczny”, nr 12/2018