Przesłuchania CEA – śpiew – SM II st.

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie jest współorganizatorem Przesłuchań Makroregionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas śpiewu szkół muzycznych II stopnia, które odbędą się w dniu 19 – 20 lutego 2020 roku.

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@sm1krakow.pl
w nieprzekraczalnym terminie – z uwagi na ferie zimowe w regionie małopolskim – do 5 lutego 2020 roku.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń składających się z następujących elementów:

1) Karty zgłoszeniowej – do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/ – uwaga: format .jpg lub .pdf (skan)

2) Karty punktacyjnej – w zakresie danych ucznia, nauczyciela/szkoły i wykonywanego programu –  do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/
uwaga: wyłącznie format  .doc

Uprzejmie prosimy o kompletne i czytelne wypełnianie w/w dokumentów.


Przesłuchania CEA – skrzypce i altówka – SM I st.

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie jest współorganizatorem Przesłuchań Regionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas skrzypiec i altówki szkół muzycznych I stopnia, które odbędą się w dniu 25-26 marca 2020 roku (zależnie od ilości uczestników dopuszcza się możliwość kontynuacji przesłuchań dnia 27 marca).

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@sm1krakow.pl
w nieprzekraczalnym terminie – z uwagi na ferie zimowe w regionie małopolskim – do 6 marca 2020 roku.

Z uwagi na przewidywaną ilość uczestników uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń składających się z następujących elementów:

1) Karty zgłoszeniowej – do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/ – uwaga: format .jpg lub .pdf (skan)

2) Karty punktacyjnej – w zakresie danych ucznia, nauczyciela/szkoły i wykonywanego programu –  do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/
uwaga: wyłącznie format  .doc

Uprzejmie prosimy o kompletne i czytelne wypełnianie w/w dokumentów.

Folking Erasmus+

Facebook