Plan pracy

Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie

rok szkolny 2018/ 2019

Koncerty, konkursy, uroczystości

Wrzesień

03.09. Inauguracja roku szkolnego
16.09. Występ Big-bandu Sekcji Jazzowej, plac Wolnica, Dni Dzielnicy I
17.09. Występ Big-bandu Sekcji Jazzowej, Rynek Podgórski, Podgórska Jesień Kulturalna
18.09. godz.18.00 –  Zebranie z rodzicami klas pierwszych, wybory do Rady Rodziców
26.09. godz.18.00 –  Ślubowanie klas pierwszych
29.09. godz.11.00 – 13.00  Dni Otwarte Podgórza – zwiedzanie szkoły

Październik

09.10. Warsztaty pieśni patriotycznych dla uczniów Sekcji Wokalnej (18-20, sala koncertowa)
11.10. godz.19.00 – Koncert:  Duety fortepianowe Filek and Filek
17.10. Warsztaty wokalne – dr hab. Maria Seremet-Dziewięcka
24 i 25.10. godz. 9.30 i 11.00 – Koncerty dla szkół i przedszkoli
25.10. Koncert zaduszkowy – Wokalistyka jazzowa, 18:00
30.10. Szkolny Konkurs wokalny interpretacji piosenek patriotycznych i żołnierskich – Wiwat Niepodległa!

Listopad

06.11. Koncert dla emerytowanych pracowników w Sali U.M. Krakowa
9.11. Koncert z okazji Święta Niepodległości
15,16.11 Szkolny Konkurs Miniatur – uczniowie Ist. smyczki
22.11. Warsztaty jazzowe – Bogdan Hołownia
28 – 30 .11 Konkurs pianistyczny organizowany przez szkołę „Pianogranie”
28.11. Centrum Konsultacyjne Muzyki Dawnej

Grudzień

5 i 6.12 godz. 9.30 i 11.00 Koncerty dla szkół i przedszkoli
10.12. audycja uczniów Sekcji Muzyki Dawnej
11 i 12.12. audycje uczniów sekcji smyczkowej
18,19.12. Wieczór Sonat – audycje uczniów IIst.
19.12. Koncert Debussy in memoriam

Styczeń

8-9.01. Warsztaty tańca historycznego
9.01. Koncert zespołów jazzowych i Big-bandu

Luty

14.02. – Koncert swingowy – wokalistyka jazzowa

Marzec

10.03. koncert szkolny w Filharmonii Krakowskiej
13.03. koncerty dla szkół i przedszkoli (9:30, 11:00)
14.03 koncerty dla szkół i przedszkoli (9:30, 11:00)
21.03. Koncert Barokowe Potpourri – audycja uczniów Sekcji Wokalnej
20 – 23.03. „Cellolove” – konkurs wiolonczelowy

Kwiecień

02.04. Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
06.04. Dzień otwarty szkoły
08.04. zakończenie klasyfikacji dla klas dyplomowych II st.

Maj

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Czerwiec

16.06. Koncert szkolny w Filharmonii Krakowskiej
18.06. Koncert zespołów jazzowych i Big-bandu
19.06. Uroczyste wręczenie dyplomów II st i świadectw ukończenia szkoły I st.
21. 06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Egzaminy, przesłuchania

(szczegółowe informacje o egzaminach znajdują się w zakładkach poszczególnych sekcji)

Listopad

5,6.11. Egzamin techniczny II st. smyczki
7,8,9.11. Przesłuchania szkolne CEA
12,13.11. Egzaminy techniczne uczniów szkoły II st. dęte
14.11. przesłuchania szkolne do przesłuchań makroregionalnych CEA – Sekcja Wokalna

Grudzień

5,6,12,13.12. Egzaminy semestralne uczniów szkoły II st. dęte
19.12. przesłuchania semestralne – instrumentalistyka jazzowa
19.12. przesłuchania semestralne Sekcja Wokalna
20.12. przesłuchania semestralne – wokalistyka jazzowa

Styczeń

4.01. przesłuchania półroczne uczniów II st. klas Gitary, Harfy i Altówki (sala kameralna)
7.01. przesłuchania półroczne uczniów II st klasy Skrzypiec i Wiolonczel (sala koncertowa)
7.01. zakończenie klasyfikacji uczniów za I semestr (wystawienie ocen)

Marzec

25-27.03. Egzaminy techniczne dyplomowy uczniów szkoły I st.
Egzaminy techniczne uczniów szkoły II st. dęte

Kwiecień

03.04. – Dopuszczenia do dyplomów Sekcja Wokalna

Maj

15,16.05. egzaminy ukończenia szkoły I st. kl. IV M i VI D smyczki
15 – 17.05. badanie przydatności dla kandydatów do szkoły I st. – testy grupowe
21.05. egzaminy dyplomowe – Sekcja Wokalna
22 – 25.05. egzaminy wstępne do szkoły I stopnia i II stopnia.
27.05 – 4.06 egzaminy dyplomowe szkoły II st.
27-30 05. egzaminy promocyjne – sekcja dęta
29.05. egzaminy dyplomowe – instrumentalistyka jazzowa
30.05. egzaminy dyplomowe – wokalistyka jazzowa

Czerwiec

3.06. egzaminy końcowe – instrumentalistyka jazzowa
04.06. egzaminy dyplomowe –  Sekcja Wokalna
05.06. egzaminy końcoworoczne – sekcja wokalna
6.06. egzaminy końcowe – wokalistyka jazzowa
10.06. termin wpisywania ocen do arkuszy
11-16.06. Zakończenie Projektu ERASMUS

Przesłuchania CEA I stopnia

12-13.11. – gitara, zespoły – PSM I st. Limanowa

13-14.11. – akordeon, zespoły – PSM I st. Krzeszowice

14-15.11. – instrumenty dęte blaszane – ZPSMuz Kraków

19-20.11. – instrumenty dęte drewniane – Kraków SM I st. ul. Pilotów

21-23.11. – fortepian – SM I i II st. Rutkowskiego Kraków

26-27.11. – wiolonczela, kontrabas – ZPSM  Bochnia

28-29.11. – skrzypce, altówka – ZPSM Kielce

Perkusja I st., Zespoły perkusyjne I st. : Katowice

Przesłuchania CEA II stopnia

3-4.12. – gitara, zespoły – ZSM Tarnów

5-6. 12. – instr. dęte blaszane – Kraków PSM II st. Basztowa 9

10-11.12.  – wiolonczela, kontrabas – SM I i II st. Kraków, Józefińska

12-13.12. – śpiew solowy – SSMII st. w Żywcu

Klawesyn – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 Warszawa, Miodowa

Harfa – I, II Państwowa  Szkoła Muzyczna I st. nr 4 Warszawa, Wiktorska

Wokalistyka jazzowa – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina

Warszawa, Połczyńska

Perkusja II, zespoły perkusyjne II – Katowice

12,13 Konkurs muzyczny CEA, Wokalistyka Jazzowa, Warszawa

Dni wolne

Święto Zmarłych  – 1.11.2018 r.

Przerwa świąteczna – 24.12. 2018 r. – 1.01.2019 r.

Ferie zimowe 14.01 – 26.01. 2019 r.

Przerwa świąteczna 18.04 – 23.04. 2019 r.

Boże Ciało – 20.06.2019 r.

Przerwa wakacyjna – 22.06.2019 – 31.08. 2019 r.

Dni wolne odrobione

2 listopada (odrobiony 29 września)

2 maja (odrobiony 6 kwietnia)

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

(inne zajęcia edukacyjne dla uczniów)

21 grudnia 2018

22 grudnia 2018

17 kwietnia 2019

29 kwietnia 2019

30 kwietnia 2019

4 maja 2019

Konferencje Rady Pedagogicznej

– 11 września       godz. 19.00

– 10 stycznia        godz. 19.00

– 10 kwietnia  lub 7 maja godz. 19.00

– 14 czerwca        godz. 13.30

– 18 czerwca        godz. 9.00

– pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej wg potrzeby

Podane terminy mogą ulec zmianie.