Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

Wrzesień

04– inauguracja roku szkolnego

  • – Rada Pedagogiczna

14 – godz. 19.00 zebranie z rodzicami klas pierwszych

22 – ślubowanie klas pierwszych

26 – koncert na zakończenie projektu unijnego

Październik

17 – koncert muzyki Chopina

18, 19 – koncerty dla szkół i przedszkoli

Listopad

2-3 – egzaminy techniczne II st. – sekcja smyczkowa

10 – koncert z okazji Święta Niepodległości

27-28 – egzaminy techniczne – sekcja dęta

Grudzień

6, 7 –  koncerty dla szkół i przedszkoli

11- 13 – egzaminy I st. sekcja fortepianu

14 – 19 – egzaminy I st. – sekcja smyczkowa

19 – 22 – egzaminy I st. sekcja dęta

22 – koncert świąteczny jazzowy

23 -31 – przerwa świąteczna

Styczeń

  • – audycja klas II st.
  • – audycja klas II st.

15 – egzaminy II st sekcja fortepianu

16 – egzaminy II st sekcja fortepianu

17 – egzaminy II st sekcja fortepianu, jazz instrumentaliści

18 – egzaminy wokal jazzowy

18 -20 – egzaminy II st – sekcja dęta

19 – termin wpisywania ocen z przedmiotów teoretycznych, chóru i orkiestr

22-23 – egzaminy II st – sekcja smyczkowa

24 – egzaminy – wokal klasyczny

24 –  ostatni dzień wpisywania ocen

24 – charytatywny koncert kolęd, 18:30

29 – Rada Pedagogiczna

Luty

1 – koncert jazzowy

5 – audycje klas pierwszych – sekcja smyczkowa i dęta

6 – audycje klas pierwszych – sekcja smyczkowa i dęta

12 – 25 – ferie zimowe

Marzec

14 – 17 – Srebrna Szybka (odrabiamy 4 maja)

21, 22 – koncerty dla szkół i przedszkoli

22-23 – egzaminy techniczne – sekcja smyczkowa

29 – 3 kwietnia – przerwa świąteczna

Kwiecień

7-8– Dni harfy (odrabiamy 30 kwietnia)

14 – Dzień otwarty (odrabiamy 2 maja)

16 -17– egzaminy techniczne sekcja dęta II st.

16 -17 – egzaminy techniczne I st. dyplomanci

18 – dopuszczenie do egzaminów dyplomowych II st. – sekcja wokalna, fortepianu i barok

19 – egzaminy dyplomowe II st – jazz instrumentaliści

25 – termin wpisywania ocen dopuszczających do dyplomu

  • – Rada Pedagogiczna

30 – dzień wolny – odrobiony 7 kwietnia

Maj

2 – dzień wolny – odrobiony 14 kwietnia

4 – dzień wolny – odrobiony 17 marca

14 – dyplomy II st. sekcja wokalna

15 – dyplomy II st. sekcja dęta

16 – dyplomy II st. sekcja wokalna i fortepianu

17 – dyplomy II st. wokal jazz

18 – dyplomy II st. jazz instrumentaliści

21 – dyplomy II st. – sekcja smyczkowa

22 – dyplomy II st.  – sekcja smyczkowa

23 – egzaminy końcowe – sekcja wokalna i dęta

23 – egzaminy wstępne I st.

24 – egzaminy wstępne I st. oraz II st. instrumenty dęte i instrumentaliści jazz

25 – egzaminy wstępne I st. oraz II st. wokaliści, wokaliści jazz, instrumenty smyczkowe

27 – egzaminy wstępne II st. fortepiany

28 – 30 egzaminy promocyjne sekcja dęta, egzaminy wstępne I st. testy

Czerwiec

4 – egzaminy sekcja fortepianu

5 – egzaminy sekcja fortepianu, sekcja smyczkowa

6 – egzaminy sekcja fortepianu, sekcja smyczkowa

7- egzaminy sekcja fortepianu, sekcja smyczkowa, jazz wokaliści

8 –  egzaminy smyczki, jazz instrumentaliści., instrumenty dawne

9 – termin wpisywania ocen z teorii, chóru, orkiestr, zespołów kam. i fortepianu obow.

11 – egzaminy – sekcja smyczkowa

12 – egzaminy – sekcja smyczkowa

18 – Rada Pedagogiczna, próby w filharmonii

19 – Koncert w filharmonii

20 – Rada Pedagogiczna podsumowująca

21 – Pożegnanie dyplomantów

22 – zakończenie roku szkolnego

 

Terminy mogą ulec zmianie.