Plan pracy

rok szkolny 2016/2017 – II semestr

Sekcja Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji

13 II Początek zajęć dydaktycznych drugiego semestru

22, 23 II Koncerty dla szkół i przedszkoli (g. 9.00 i 10.30)

28 II Koncert uczniów przed przesłuchaniami CEA

3 III Warsztaty instrumentalne i szkolenie – dr hab. Zdzisław Stolarczyk

3, 4, 6 IV Dyplomy techniczne I st., egzaminy techniczne II st.

8 IV Dzień otwarty Szkoły – za 2 maja (wtorek)

do ust. Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych

26, 27 IV Koncerty dla szkół i przedszkoli (g. 9.00 i 10.30)

13-18 IV Przerwa świąteczna wielkanocna

1-3 V Święta majowe

16 V Wtorek, recitale dyplomowe II st.

17 V Środa, recitale dyplomowe II st.

18 V Czwartek, recitale dyplomowe II st.

18 V Czwartek, egzaminy wstępne do Szkoły II st. – Sekcja Instr. Dętych

20 V Dni Funduszy Europejskich – koncert

25 V Szkolny Konkurs Wykonań S.Instr. Dętych (16-21, s. koncertowa)

26 V Dzień Matki – koncert

25.V-31.V Przesłuchania i egzaminy I i II st., dyplomy I st.

7-9 VI Egzaminy wstępne do Szkoły I st.

9 VI Termin wpisywania ocen do arkuszy

12 VI Komisja Rady Pedagogicznej

15 VI Święto Bożego Ciała

19 VI Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

19 VI Próby do uroczystego koncertu szkolnego w Filharmonii

20 VI Uroczysty koncert szkolny w Filharmonii

21 VI Rada Pedagogiczna podsumowująca

22 VI Koncert dyplomantów

23 VI Zakończenie roku szkolnego

Podane dni i godziny oraz sale mogą ulec zmianom

Folking

Facebook