środa

16.00–18.00: skrzypce III, altówki, wiolonczele
17.00 –19.00: skrzypce I, II

Wspólna godzina dla wszystkich: 17.00 – 18.00

Na orkiestrę smyczkową I stopnia mają obowiązek uczęszczać uczniowie klas V, VI dziecięcej oraz III, IV młodzieżowej.

Uczniowie klasy IV dziecięcej oraz II młodzieżowej zostaną przydzieleni do orkiestry lub chóru po konsultacji z nauczycielem przedmiotu głównego.

Aktualności