ORKIESTRA SMYCZKOWA I STOPNIA

Zajęcia Orkiestry I stopnia w roku szkolnym 2021/22 odbywać się będą w piątki w godzinach 15.30-18.30 z podziałem na grupy:

15.30 – III skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy

16.30 – całość

17.30 – I, II skrzypce

Na orkiestrę smyczkową I stopnia mają obowiązek uczęszczać uczniowie klas V, VI dziecięcej oraz III, IV młodzieżowej.
Uczniowie klasy IV dziecięcej oraz II młodzieżowej zostaną przydzieleni do orkiestry lub chóru po konsultacji z nauczycielem przedmiotu głównego i kierownikiem sekcji.

Lista dzieci przydzielonych do orkiestry zostanie wywieszona po konsultacji z nauczycielami przedmiotu głównego, najprawdopodobniej w poniedziałek wieczorem lub we wtorek po zebraniu sekcji.

Aktualności