Projekt: „Muzyka narodowa krajów Europy jako perspektywa edukacyjna i zawodowa młodzieży muzycznej”

to nowoczesny pomysł edukacyjny na promocję szerokiego spektrum zagadnień związanych z zaniedbanym w polskim szkolnictwie muzycznym folklorem, łączący się ściśle z planami poszerzenia oferty kształcenia o wydział muzyki etnicznej w SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, która jest koordynatorem projektu.

Celem głównym projektu będzie rozszerzenie międzynarodowej współpracy edukacyjnej oraz wzbogacenie kształcenia o nowy, wartościowy  repertuar muzyki etnicznej Polski, Węgier i Bałkanów wykorzystany w przyszłości w programach nauczania każdego z partnerów.

Do współpracy zaproszono  szkoły muzyczne:

NUMSI “Prof. Pancho Vladigerov” z Burgas (Bułgaria),
A Kobanyai Ifjusag Zenei Neveleseert Alapitvany z Budapesztu (Węgry)
oraz krakowski Specjalistyczny Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

W okresie od 01.10.2017 do 15.10.2019 przewidziano trzy Międzynarodowe Spotkania Projektowe oraz trzy tygodniowe mobilności związane z ideą wzajemnego poznawania muzyki narodowej partnerów i ich systemów edukacyjnych, w praktyce naturalnego środowiska.

Podczas wyjazdów, kolejno na Węgry (czerwiec 2018), do Bułgarii (wrzesień 2018) i Polski (maj/czerwiec 2019), uczestnicy projektu zdobywać będą wszechstronną wiedzę w planowanych seminariach i warsztatach orkiestrowych, instrumentalnych, wokalnych czy tanecznych. Ich artystyczną kreatywność i umiejętności rozwiną liczne konkursy, w tym internetowy „Folking z Erasmusem+” na najciekawszy aranż wybranych węgierskich, bułgarskich i polskich melodii lud., a solowe i zespołowe kompetencje estradowe wykształci udział w  atrakcyjnych dla szerokiej międzynarodowej publiczności koncertach multimedialnych, łączących śpiew, taniec i muzykę.

W projekcie przewidziano także naukę ludowych pieśni i tańców, w tym poloneza czy bułgarskiego horo z udziałem baletu z Bułgarii, prezentację folklorystycznych regionów krajów partnerskich oraz poznawanie ich charakterystycznych instrumentów. Edukację wykonawczą uczestników uzupełni kontekst historyczny – przegląd muzycznych utworów inspirowanych folklorem od baroku po współczesność, w tym muzykę filmową, oraz nauka ich stylowej interpretacji. Aspekt integracyjny projektu wzmocni innowacyjny  „koncert w ciemnościach” z udziałem międzynarodowych wykonawców widzących i niewidzących, zaś zastosowanie w nauce innowacyjnych metod dydaktycznych umożliwi wszystkim uczestnikom zdobycie szerokiej wiedzy, którą zużytkują w przyszłym życiu zawodowym.

Upowszechnianiu zdobytej wiedzy projektowej wśród nauczycieli i uczniów szkół partnerskich oraz innych placówek edukacyjnych i kulturalnych służyć będą także liczne koncerty, konkursy czy warsztaty opatrzone prelekcjami dotyczącymi możliwości programu ERASMUS+, dzięki którym idea wzajemnej promocji i poznawania różnych kultur muzycznych oraz budowania poprzez uniwersalny język muzyki wspólnej Europy bez granic i uprzedzeń będzie miała szanse stać się rzeczywistością, a ze zdobytej wiedzy czerpać będą przyszłe pokolenia.

Folking Erasmus+

Facebook