Pani Barbara Bogunia – odwołane zajęcia w dniach 8-14.06.2018 r.