p. Wioleta Jagieła-Krywult nieobecna od dnia 01-09-2020 r.

do odwołania – zastępstwo- p. Kinga Rolka

p. Shoko Filek nieobecna do odwołania

p. Anna Jankowska nieobecna do odwołania– zastępstwa od dnia 11-02-2019 r.

p. Elżbieta Bień nieobecna do odwołania

p. Witold Dziura nieobecny do dnia 23-06-2021 r. 

p. Maciej Jabłoński nieobecny do dnia 23-06-2021 r

 

 

 

 

 

 

 

.