p. Maria Wosiek nieobecna do dnia 11-12-2017r. –  zostanie ustalone zastępstwo