p. Wioleta Jagieła-Krywult nieobecna od dnia 01-09-2020 r.

do odwołania – zastępstwo- p. Kinga Rolka

p. Shoko Filek nieobecna do odwołania

p. Anna Jankowska nieobecna do odwołania– zastępstwa od dnia 11-02-2019 r.

p. Elżbieta Bień  nieobecna do dnia 29-01-2021 r.

 

.