Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie – studia pianistyczne (1998; dyplom z wyróżnieniem) oraz Akademię Muzyczną w Katowicach – kierunek kompozycja i aranżacja na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (2000). Wcześniej jako celujący absolwent klasy fortepianu Liceum Muzycznego wystąpił wraz z orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej. Wykształcenie magisterskie uzupełnił studiami podyplomowymi z zakresu tyflopedagogiki (pedagogiki niewidomych) w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, co związane było z podjęciem pracy dydaktycznej w Szkole Muzycznej I stopnia działającej przy krakowskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. W latach 2007-2011 jako wicedyrektor Ośrodka kierował pracą tej szkoły, a współpracę z tą placówką kontynuuje do dzisiaj. W roku 2008 uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jego uczniowie zostali laureatami wielu konkursów, m.in. w Treviso we Włoszech (Giovanni Musicisti), Skarżysku-Kamiennej (Nad Kamienną),  Gdowie (konkurs kameralistów), Trzcianie i Kolbuszowej (konkursy pianistyczne) Krakowie (Srebrna Szybka, Konkurs Młodego Awangardzisty) i innych oraz prestiżowej Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa. Za zasługi w pracy pedagogicznej otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Poza działalnością pedagogiczną prowadzi także działalność kompozytorską. W 2005 roku został laureatem głównych nagród w Konkursie Kompozytorskim I Festiwalu Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej Srebrna Szybka w Krakowie. Jest autorem muzyki do spektakli teatralnych (m.in. współpraca z Gliwickim Teatrem Muzycznym), utworów przeznaczonych dla uczniów szkół muzycznych oraz kompozycji i aranżacji jazzowych i rozrywkowych. W 2014 roku został beneficjentem programu Zamówienia kompozytorskie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.