Pochodzi z rodziny muzycznej. Edukację muzyczną odbył w Krakowie zwieńczając ją dyplomem w
Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie Profesor Ariadny Lwowicz-Pawłowskiej.
W 1991 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Szkole Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie
a w 2006 poszerzył o działalność w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Targu.
Przez wiele lat zbierał swe doświadczenia pedagogiczne które zaowocowały wieloma sukcesami
artystycznymi jego uczniów. Przykładem są tu:
Julia Kołpanowicz- która jako uczennica w Szkole Muzycznej im. B. Rutkowskiego (obecnie
studentka Akademii Muzycznej w Katowicach) w 2003 roku zdobyła II miejsce ( pierwszego nie
przyznano) w IV Konkursie Skrzypcowym dla uczniów klas II i III Szkół Muzycznych I stopnia w
Żywcu oraz III miejsce w kategorii „Solista” w Pierwszym Festiwalu Współczesnej Muzyki
Dziecięcej i Młodzieżowej ” Srebrna Szybka” w Krakowie w 2004 roku.
Oraz :
Aleksandra Bednarczyk-która jako uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym
Targu (obecnie studentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie) która znalazła się w grupie
najlepszych uczestnicząc w Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA Uczniów Klas Skrzypiec Szkół
Muzycznych II Stopnia w Warszawie w 2012 roku.
Na liście sukcesów znajdują się też osiągnięcia na polu muzyki kameralnej jak choćby zajęcie II
miejsca przez uczniów Szkoły II stopnia w Nowym Targu w III Polsko-Niemieckim Konkursie
Zespołów Kameralnych w Żarach w 2015 roku.
Wieloletnia praca z młodzieżą i zaangażowanie w ich edukację oraz troska o ciągły rozwój
artystyczny młodych adeptów jest pierwszoplanowym celem pracy.
W 2014 roku Robert Pyrek opublikował artykuł zatytułowany ” Dziecko zdolne w Szkole
Muzycznej” w dziale Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (kwartalnik dla nauczycieli nr 2)
Artykuł spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem i został opracowany do udostępnienia w
internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia
otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego.
Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich
czasopism humanistycznych i społecznych.
Osiągnięcia w pracy pedagogiczno-dydaktycznej Roberta Pyrek znalazły uznanie w formie
Nagrody Dyrektora zarówno w Szkole im. B. Rutkowskiego w Krakowie jak i w Szkole I i II stopnia
w Nowym Targu.
Robert Pyrek współpracował w kilku projektach muzycznych z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Krakowskiej oraz z Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną.
Na codzień tworzy duet wspólnie z pianistą i rownież pedagogiem szkoły Wojciechem Cieciora.