Ukończyła z wyróżnieniem Teorię Muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1996 r. pracuje w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku adiunkta. Od kilku lat jest członkiem zwyczajnym Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz członkiem Societé Internationale du Théâtre de l’Opera et du Balet. Brała udział w kursach specjalistycznych z zakresu metodologii badań naukowych i pedagogiki muzycznej. W 2002 roku otrzymała Stypendium Rządu Włoskiego na realizację prac badawczych przy Università degli Studi di Firenze. W 2007 r. zamknęła przewód doktorski obroną rozprawy pt. Sekwencja „Stabat Mater” w twórczości kompozytorów włoskich XVIII wieku. Od słowa do muzycznej interpretacji, uzyskując stopień doktora sztuki (w 2010 r. praca otrzymała wyróżnienie w konkursie ZKP o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta). Obecnie w kręgu jej zainteresowań naukowych pozostaje polska współczesna muzyka religijna, w szczególności twórczość Pawła Łukaszewskiego. Bierze czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, a jej dorobek naukowy obejmuje publikacje (książka, artykuły, hasła encyklopedyczne) wydane w Polsce oraz za granicą (Włochy, Litwa).

W latach 1999-2009 współpracowała z Filharmonią im. K. Szymanowskiego w Krakowie jako prelegent audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W Szkole Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie pracuje od września 2009 roku jako nauczyciel przedmiotów ogólno-muzycznych (harmonia, kształcenie słuchu, zasady muzyki).